22 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25853
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2005/8985 Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirme Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2005/8995 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet  Bakanı  ve  Başbakan  Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e,  Devlet  Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığına,  Bayındırlık  ve  İskan  Bakanı  Faruk Nafiz ÖZAK’ın  Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

—  Başbakanlık,  Devlet,  Millî Eğitim,  Ulaştırma ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına  Ait  Atama Kararları

 

Yönetmelikler

—  İl Özel İdareleri ve Belediyeler Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik

—  Danışmanlık  Hizmet  Alımı  İhaleleri  Uygulama  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair Yönetmelik

—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Feyziye  Mektepleri  Vakfı  Işık  Üniversitesi  Kuruluş  ve  İşleyiş   Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

—  Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ

—  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ  (No: 2005/25)

—  2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

—  2005 Yılı Mayıs Ayında Verilen ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

—  2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Hakkında Tebliğ

—  2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Hakkında Tebliğ

—  2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Hakkında Tebliğ

—  2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi Hakkında Tebliğ

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2005/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı