21 Haziran 2005 SALI - Sayı : 25852
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5362  Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

5363  Tarım Sigortaları Kanunu

5365  Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ve Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/8949 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar

2005/8955 Balıkesir İli Sınırları İçerisinde Bulunan “Kuş Cenneti Milli Parkı”nın Sınırlarının Genişletilmesi Hakkında Karar

2005/8962 İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nin Finansmanı İçin Dünya Bankası’ndan Sağlanacak 310 Milyon Euro Tutarındaki Kredinin İstanbul İl Özel İdaresi’ne Karşılıksız Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

2005/8969 Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2005/8983 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Dışişleri  Bakanlığı  ve  Başbakan  Yardımcılığına,  Milli  Savunma  Bakanı  M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Sınır Tespit Kararı

—  Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

 

Yönetmelikler

2005/8948 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

2005/9013 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

—  Adnan  Menderes  Üniversitesi  Ön  Lisans  ve  Lisans Eğitim-Öğretim  ve  Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kocaeli  Üniversitesi  Önlisans-Lisans  Eğitim-Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kocaeli Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/27)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/28)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/29)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/30)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/31)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/32)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/10)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararı

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar