Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              20 Haziran 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-8437

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Haziran 2005 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    20 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-06-184-2005-501

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 20 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8437 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Haziran 2005 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI