Bakanlar Kurulu Kararı

          Karar Sayısı: 2005/8949

             Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak ekli listede adları belirtilen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 15/4/2005 tarihli ve 48992 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

M. AYDIN

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

 

M. BAŞESGİOĞLU

M. AYDIN

G. AKŞİT

A COŞKUN

 

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı V.

 

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

 

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

M. V. GÖNÜL

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

 

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

 

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

A. KOÇ

M. H. GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

18/5/2005 Tarihli ve 2005/8949 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

                Sıra                   

                  No                                                                                      Adı                                                                     

                  1 -                      İstanbul (IV) Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

                  2 -                      İstanbul (V) Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

                  3 -                      İstanbul (VI) Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

                  4 -                      Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

                  5 -                      Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

                  6 -                      Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

                  7 -                      Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

                  8 -                      Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü