Tebliğ

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLUTESPİTKARARI

             Karar Tarihi      : 13/6/2005

             Karar No             : 2005/32

             İşyeri                   : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı işyerleri

                                            İZMİR

             Tespiti İsteyen   : T.Sağlık-İş Sendikası, Dev Sağlık-İş Sendikası

             İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Rektörlük bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu hükümleri uyarınca üniversite hastanesi olarak kurulduğu, Başhekimlik, Hastane Müdürlüğü, poliklinik, acil servis ve yataklı tedavi üniteleri bulunan hastanede ücret karşılığında tüm vatandaşlara sağlık hizmetinin verildiği, Karşıyaka Polikliniği ile Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalının Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ünitesi olduğu ve hastane başhekimliği tarafından yönetildiği, ayrıca üniversite bünyesindeki Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı muhtelif fakülte ve ünitelerde kurulu 8 kantin ve 1 kreş işyerinin bulunduğu, Uygulama ve Araştırma Hastanesi  ile kreş işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda, kantin işyerlerinde yapılan işlerin ise niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 25 sıra numaralı "Konaklama ve Eğlence Yerleri" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar                   : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Kreş işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda, Kantin işyerlerinde yapılan işlerin ise niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 25 sıra numaralı "Konaklama ve Eğlence Yerleri" işkolunda yer aldığına ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.