Tebliğ

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLUTESPİTKARARI

             Karar Tarihi      : 13/6/2005

             Karar No             : 2005/31

             İşyeri                   : Hacıköy Grup Köyleri İçme ve Kullanma Suyu Birliği

                                            H.İbrahim Gümülcineli İş Hanı Kat : 2 No : 32

                                            Keşan/EDİRNE

             B.M. Dosya No   : 11690.22

             İnceleme             : Hacıköy Grup Köyleri İçme ve Kullanma Suyu Birliği’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinin 1990 yılında 12 köy ve 3 belediyenin bir araya gelerek oluşturdukları Birlik tarafından Hacıköy Grup Köyleri İçme ve Kullanma Su Birliği Tüzüğü’ne göre kurulduğu, işyerinde  kuyulardan temin edilen suların üye köy ve beldelere içme ve kullanma suyu olarak dağıtıldığı, ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, temin edilen suların sağlığa uygun olup olmadığının kontrolleri ile su bedellerinin toplanması işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkolunda  yer alması gerektiği  tespit edilmiştir.

             Karar                   : Hacıköy Grup Köyleri İçme ve Kullanma Suyu Birliği’nde   yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları  Tüzüğü’nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.