Tebliğ

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLUTESPİTKARARI

             Karar Tarihi      : 13/6/2005

             Karar No             : 2005/29

             İşyeri                   : Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı işyerleri

             Tespiti İsteyen   : T.Sağlık-İş Sendikası, Dev Sağlık-İş Sendikası

             Karar                   : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Rektörlüğe bağlı,

             - Ardeşen Kereste Fabrikası ile Gümüşhane Fakülte ve Yüksek Okulu işyerinde çalışan işçiler tarafından ağaç-mobilya üretimi işlerinin yapıldığı ve yapılan  işlerin  niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 08 sıra numaralı "Ağaç" işkolunda,

             - Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve Turizm  Uygulama ve Eğitim Merkezi İşletmesi işyerlerinde çalışan işçiler tarafından konaklama, yiyecek-içecek üretimi ve servisi işlerinin yapıldığı ve yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 25 sıra numaralı "Konaklama ve Eğlence Yerleri" işkolunda,

             - Maçka Meslek Yüksek Okulu, Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu, Giresun Eğitim Fakültesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi işyerlerinde çalışan işçiler tarafından temizlik işlerinin yapıldığı ve yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı "Genel İşler"  işkolunda,

             - Trabzon Sağlık Yüksek Okulu, Giresun Sağlık Yüksek Okulu, Fatih Eğitim Fakültesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü işyerlerinde çalışan işçiler tarafından büro işlerinin yapıldığı ve yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı "Ticaret,  Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda,

             - Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi işyerinde çalışan işçiler tarafından sağlık hizmetlerinin verildiği ve yapılan  işlerin  niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün  24 sıra  numaralı "Sağlık"  işkolunda,

             - Sürmene Deniz Bilimleri işyerinde çalışan işçiler tarafından deniz (gemi) taşımacılığı işinin yapıldığı ve yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 20 sıra numaralı "Deniz Taşımacılığı" işkoluna girdiğine  ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.