Tebliğ

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLUTESPİTKARARI

             Karar Tarihi      : 13/6/2005

             Karar No             : 2005/28

             İşyeri                   : Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş.

                                            Eski Büyükdere Cd. Giz 2000 Plaza 7-17

                                            Maslak/İSTANBUL

             Tespiti İsteyen   : Petrol-İş Sendikası

             İnceleme             : Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin İstanbul Yolu 40. Km. Aydın Köyü Karşısı Kazan/ANKARA’da  bulunan Kazan Üretim Tesisi işyerinde diyaliz  üniteleri için yapılan hemodiyaliz tedavisinde kullanılmak üzere, arıtılmış suda 8 çeşit kimyasal maddenin belirli oranlarda 5 tonluk kazanlarda karıştırılarak konsantre hemodiyaliz çözeltisinin üretildiği, üretilen çözeltinin 5,6,8,10 litrelik plastik bidonlara otomatik olarak doldurulduğu ve yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğünün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda, Maslak-İSTANBUL’da bulunan Genel Müdürlük işyerinde şirketin yönetilmesi, üretilen ve ithal edilen ürünlerin satış ve pazarlanması, muhasebe ve finansman işleri, İnsan kaynakları, kalite güvence, bilgi işlem, finansal kontrol ve raporlama faaliyetlerinin yürütüldüğü, Serbest Bölge B-1 Cd. 4. Sk. ANTALYA adresinde faaliyet gösteren Antalya Serbest Bölge Şubesi’nde diyaliz merkezlerinde kullanılan su arıtma cihazlarının üretimi ile diyaliz makinelerine ilişkin her türlü aksam ve parçalarla, sarf malzemelerinin alım satım işlerinin yapıldığı ve Sarısu Mh. Eski Hurma Yolu 160. Sk. ANTALYA’da  bulunan Antalya Mümessil Ecza Deposu işyerinde Serbest Bölge’de faturalandıktan sonra ithalatı yapılan ürünlerin depolanıp, satış sonrası dağıtımının yapıldığı, bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı  "Ticaret,  Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar"  işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar                   : Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş.’nin Kazan Üretim Tesisi işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna, Genel Müdürlük, Serbest Bölge Şubesi ve Antalya Mümessil Ecza Deposu işyerlerinde yapılan işlerin ise niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı  "Ticaret,  Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar"  işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.