Tebliğ

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLUTESPİTKARARI

             Karar Tarihi      : 13/6/2005

             Karar No             : 2005/27

             Tespiti İsteyen   : T.Sağlık-İş Sendikası ve Dev Sağlık-İş Sendikası

             İnceleme             : Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; 17 Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren ekli listede belirtilen Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastaneleri’nde kanun, tüzük ve yargı kararları doğrultusunda, Üniversitelerin asıl amacının eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama olmasına karşın, Üniversite Hastanelerinin çok geniş kitlelere sağlık hizmeti veren kurumlar olması ve hastane işyerlerinde işçi kadrosunda çalışanların büyük çoğunluğunun hastabakıcı, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant, yatan hastaların yemek ve temizlik işlerini yapan işçiler olması nedeniyle, işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

             Karar                   : Ekli listede belirtilen Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastaneleri’nde yapılan  işlerin  niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün  24 sıra  numaralı "Sağlık" işkolunda yer aldığına ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de yayımlanmasına  2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince  karar verilmiştir.

 

İŞYERLERİ ÜNVANI

  1  - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı (Araştırma ve Uygulama) Hastanesi

         ADANA

      - Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Araştırma ve Uygulama) Hastanesi

         ADANA

  2  - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi

         ANKARA

      - Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

         ANKARA

      - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi

         ANKARA

  3  - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastaneleri)

         ANKARA

      - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gölbaşı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

         ANKARA

  4  - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi

         ANKARA

      - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi bünyesinde bulunan

         Kardiyoloji Anabilim Dalı

         ANKARA

      - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi

      ANKARA

      - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

         ANKARA

  5  - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

         BOLU

  6  - Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi)

         ANTALYA

  7  - Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi)

         BURSA

  8  - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi

         DENİZLİ

  9  - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi

         GAZİANTEP

10     -      Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

         MERSİN

11     -      Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

         İZMİR

      - Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

         İZMİR

12     -      Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

         KAHRAMANMARAŞ

13     -      Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

        KOCAELİ

14     -      Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

         ŞANLIURFA

15     -      Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık Hizmetleri Uygulama ve

         Araştırma Hastanesi

         SİVAS

16     -      Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

         ZONGULDAK

17     -      Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye   

         Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü

         (Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri)

         ERZURUM