Yönetmelik

            Kocaeli Üniversitesinden:

Kocaeli Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 9/4/2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 2005/2006 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.