Yönetmelik

            Kocaeli Üniversitesinden:

Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          MADDE 1 — 9/4/2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde geçen "yaz okulundan" ibaresi "diğer üniversitelerin yaz okullarından" olarak değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 2005/2006 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.