Sınır Tespit Kararı

             İçişleri Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7179

             1 — Artvin İli Ardanuç İlçesi Aşağıırmaklar Bucağına bağlı Kutlu Köyü ile Şavşat İlçesi Merkez Bucağına bağlı Çavdarlı Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

             "1922 rakımlı Selmiyesol Tepesinden başlayarak, buradan kuzey batıda bulunan Darağacı Deresinin (mahallen Bilalın veya Golat denilen) kuzeydeki kolunun 1763 rakımlı Gölettaşı Tepesinin batısında ve bu tepenin güneyinden gelen isimsiz kuru dere ile birleştiği noktada son bulan hat" olarak belirlenmesi,

             5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

             3 —  Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

20 Haziran 2005

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                               A. AKSU

                               Başbakan                                                        İçişleri Bakanı