Tebliğ

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Medya Ölçümü Araştırma Sonuçlarının Ticari Reklam ve İlanlarda

Kullanılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(TRKGM: 2005/01)

 

             Madde 1 — 2/10/1998 tarih ve 23481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TRKGM: (98/94-95) sayılı Medya Ölçümü Araştırma Sonuçlarının Ticari Reklam ve İlanlarda Kullanılmasına Dair Tebliğ’in 3 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş olup, (a) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

             "Karşılaştırılan mecra kuruluşunun adı, unvanı veya diğer özgün kurumsal kimlik unsurları reklam ve ilanlarda gösterilemez."

             "a) Reklam ve ilanlarda araştırma sonuçlarının kapsadığı;

             1) Zaman aralığının (07:00 - 19:00 arası, 19:00 - 24:00 arası, günlük veriler vb.),

             2) Bu zaman aralığının tekabül ettiği dönemin (1-31 Mart, Ocak-Nisan vb.)

             3) Hedef kitlenin (tüm kişiler, erkekler, kadınlar, yetişkinler, çocuklar, belirli yaş üstü veya altı vb.)

açık ve doğru bir şekilde gösterilmesi zorunludur. Gün içindeki zaman aralığını belirtmek için; gün ortası, yoğun izlenme zamanı gibi özel nitelemeler kullanılması halinde, söz konusu zaman aralığının saat olarak belirtilmesi zorunludur."

             Madde 2 — Aynı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin (e) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 3 — Aynı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin (f) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.