Tüzük

 

             Karar Sayısı : 2005/8913

             Ekli “Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”, “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük”, “Fazla Çalışma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”, “Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”, “Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”, “Konut Kapıcıları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”, “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”, “İş Süreleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”, “İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük” ve “İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/3/2005 tarihli ve 11996 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 18/5/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

                                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

M. AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

M. BAŞESGİOĞLU

M. AYDIN

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı  V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

M. V. GÖNÜL

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

A. KOÇ

M. H. GÜLER

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

 

Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal

Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzüğün

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

             Madde 1 — 27/11/1973 tarihli ve 7/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

 

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde

Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında

Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük

 

             Madde 1 — 23/3/1973 tarihli ve 7/6116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

 

Fazla Çalışma Tüzüğünün Yürürlükten

Kaldırılması Hakkında Tüzük

 

             Madde 1 — 27/3/1973 tarihli ve 7/6147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fazla Çalışma Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

 

Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

             Madde 1 — 26/2/1987 tarihli ve 87/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

 

Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzüğün

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

             Madde 1 — 26/2/1987 tarihli ve 87/11546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. 

             Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

 

Konut Kapıcıları Tüzüğünün Yürürlükten

Kaldırılması Hakkında Tüzük

 

             Madde 1 — 29/11/1994 tarihli ve 94/6321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Konut Kapıcıları Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

 

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma

Süreleri Tüzüğünün Yürürlükten

Kaldırılması Hakkında Tüzük

 

             Madde 1 — 28/2/1973 tarihli ve 7/5941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

 

İş Süreleri Tüzüğünün Yürürlükten

Kaldırılması Hakkında Tüzük

 

             Madde 1 — 17/4/1984 tarihli ve 84/7952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İş Süreleri Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

 

İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğünün

Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

 

             Madde 1 — 4/5/1973 tarihli ve 7/6335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

 

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya

Yetkili Kurulun Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında

Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük

 

             Madde 1 —31/1/1973 tarihli ve 7/5733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.