11 Haziran 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25842
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5355    Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2005/8849   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2004-2006 Yılları İçin Kültür, Eğitim, Bilim,Gençlik ve Spor Alanlarında Değişim Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/8911   Başbakanlıkça Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

 

Atama Kararı

—  Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hamza UYGUN’un Atanmasına Dair Karar

 

Yönetmelikler

—  Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

—  Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik