8 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25839
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5359 Askerî  Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5361 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

—  Hükümlü Neşet KEÇİCİ’nin Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2005/14)

 

Atama Kararları

—  Maliye, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2005/8844   Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

—  Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2005/6)

—  Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 80)

—  Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım,Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 81)