7 Haziran 2005 SALI - Sayı : 25838
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

850  (10/128) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun   Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Adalet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

—  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Yarışma ve Yeterlik Sınavları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Danışma Kurulunun Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası ve İlgili Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

Genelge

—  Görev Dağılımı ile İlgili (2005/17) Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Tebliğ

—  Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı (No: 171)