Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                                  T.C.

                      BAŞBAKANLIK                                                                                                     6 Haziran 2005

                B.02.0.PPG.0.12-305-7761

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Haziran 2005 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                   Abdüllatif ŞENER

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                                  T.C.

                CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              6 Haziran 2005

          B.01.0.KKB.01-06-172-2005-464

 

BAŞBAKANLIĞA

 

             İLGİ : 6 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7761 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 2005 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI