Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                                  T.C.

                      BAŞBAKANLIK                                                                                                     6 Haziran 2005

                B.02.0.PPG.0.12-305-7760

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Anti-Semitizm ve Diğer Hoşgörüsüzlük Çeşitleriyle Mücadele” başlıklı AGİT Konferansı’na katılmak üzere; 7 Haziran 2005 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                   Abdüllatif ŞENER

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                                  T.C.

                CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              6 Haziran 2005

          B.01.0.KKB.01-06-171-2005-463

 

BAŞBAKANLIĞA

 

             İLGİ : 6 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7760 sayılı yazınız.

             “Anti-Semitizm ve Diğer Hoşgörüsüzlük Çeşitleriyle Mücadele”  başlıklı AGİT Konferansı’na katılmak üzere, 7 Haziran 2005 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI