Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                                  T.C.

                      BAŞBAKANLIK                                                                                                     6 Haziran 2005

                B.02.0.PPG.0.12-305-7759

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Haziran 2005 tarihinde Lüksemburg’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                   Abdüllatif ŞENER

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                                  T.C.

                CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              6 Haziran 2005

          B.01.0.KKB.01-06-170-2005-462

 

BAŞBAKANLIĞA

 

             İLGİ : 6 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7759 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 7Haziran 2005 tarihinde Lüksemburg’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI