Tebliğ

             Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu

Prensip Kararı

 

             Karar No: 171                                                                                                              25 Mayıs 2005

             Basın İlân Kurumu Genel Kurulu’nca alınan 15 Şubat 1977 tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı’nın, asgari kadroda yer alan fikir işçileri hakkındaki hükümlerin uygulanması ile ilgili olarak, Muğla iline bağlı Marmaris ilçesinde neşrolunan Çağdaş Marmaris gazetesinin 24 Ocak 2005 tarihli müracaatı, 195 sayılı Kanun’un 30 ve 38 inci maddeleri uyarınca incelenerek aşağıdaki prensip kararına varılmıştır.

             “Resmi ilân yayınlama hakkını haiz bulunan veya bu hakkı kazanmak isteyen gazetelerin, imtiyaz sahibi ve/veya yayıncısının tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişilerden, Kollektif şirketlerin ortakları, Adi Komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, Limited şirketlerin ortakları,Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, Donatma şirketleri ortakları,Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları 1479 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesine göre, bu Kanun’a tabi sigortalı  sayılanlar  arasında kabul edildiklerinden, bu nitelikleri haiz kişiler, resmi ilân yayını ile ilgili bulunan gazetelerin, asgari fikir işçileri kadrolarında yer alamazlar.”