Genelge

             Başbakanlıktan:

          Konu: Görev Dağılımı

GENELGE

2005/17

             A — Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin Hükümet üyeleri arasındaki dağılımı konusunda yayımlanmış bulunan 2003/28 ve 2004/30 sayılı Genelgelerle Güldal AKŞİT’e bağlanan kuruluşlar ile verilen görevlerin Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU,

             DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU

             BAĞLI KURULUŞLAR

             1. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

             2. Özürlüler İdaresi Başkanlığı

             3. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

             4. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

             GÖREVLER

             1. İstihdamı geliştirme konularında 2003/25 sayılı genelge ile belirlenmiş bulunan görevler

             B — Ülkemizle diğer ülkeler arasında Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında 2003/8 sayılı Genelge ile belirlenmiş bulunan usul ve esaslar doğrultusunda 2003/34 ve 2003/43 sayılı Genelgeler ile Güldal AKŞİT, Zeki ERGEZEN ve Sami GÜÇLÜ tarafından Türk heyeti başkanlığını üstlenmeleri uygun görülen ülkelere ait eşbaşkanlıklarının, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER,

 

ADI VE SOYADI

BAKANLIĞI

KEK KONUSUNDA GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜLKELER

NİMET ÇUBUKÇU

DEVLET BAKANI

Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Arnavutluk, Makedonya

FARUK NAFİZ ÖZAK

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI

Afganistan, Singapur, Sri Lanka

MEHMET MEHDİ EKER

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI

Estonya, Litvanya, Letonya, israil

 

             tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

             5/5/2003 tarihli ve 2003/28 sayılı Genelge ile 9/12/2004 tarihli ve 2004/30 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                           Başbakan