TBMM Kararı

(10/128) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun

Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

          Karar No. 850                                                                 Karar Tarihi: 1/6/2005

Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/128) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 1/6/2005 tarihli  106 ncı Birleşiminde 9/6/2005 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.