Genelge

 

          Başbakanlıktan:

          Konu: Görev Dağılımı

 

GENELGE

2005/15

 

             Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin Hükümet üyeleri arasındaki dağılımına ilişkin 20/3/2003 tarihli ve (2003/16) sayılı Genelgede, aşağıda belirtilen düzenlemenin yapılması uygun görülmüştür.

 

             DEVLET BAKANI ALİ BABACAN

 

             BAĞLI KURULUŞLAR

 

             1. Hazine Müsteşarlığı

             2. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

 

             İLGİLİ KURULUŞLAR

 

             1. T.C.Merkez Bankası Başkanlığı

             2. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü

             3. T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

 

             GÖREVLERİ

 

             1. Avrupa Birliği Makamları ile yapılacak tüm üyelik müzakerelerinde “Başmüzakereci” görevini yürütmek.

 

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan