Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK

     Personel ve Prensipler                                                                                                         2 Haziran 2005

         Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-300-02/7527

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İstifa eden ve istifaları kabul edilen;

             Güldal  AKŞİT’den boşalan  Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Nimet ÇUBUKÇU’nun,

             Zeki ERGEZEN’den boşalan Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz ÖZAK’ın,

             Sami GÜÇLܒden boşalan Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi EKER’in,

             atanmalarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince takdir ve tensiplerinize saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

———————————

                 TÜRKİYE

   CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        2 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-08/C-2-2005-445

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/6/2005 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/7527 sayılı yazınız.

             İstifa eden ve istifaları kabul edilen,

             Güldal AKŞİT’den boşalan  Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Nimet ÇUBUKÇU,

             Zeki ERGEZEN’den boşalan Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz ÖZAK,

             Sami GÜÇLܒden boşalan Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi EKER,

             Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. ve 113. maddeleri gereğince atanmışlardır.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI