1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5351  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5352  Adlî Sicil Kanunu

5353  Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/8870  Köy Muhtarları ile Şehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Artırılmasına İlişkin  Karar

2005/8871  2005-2006 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

2005/8872  Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

—  Hükümlü Mehmet Ali YÜKSEL'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2005/13)

 

Yönetmelikler

—  Ceza  Muhakemesi  Kanununa  Göre  İl  Adlî  Yargı  Adalet  Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

—  Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

—  Cumhuriyet  Başsavcılıkları  ile  Adlî  Yargı  İlk  Derece  Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

—  Suç Eşyası Yönetmeliği

—  Ceza  Muhakemesinde  Beden  Muayenesi,  Genetik  İncelemeler  ve  Fizik  Kimliğin  Tespiti  Hakkında Yönetmelik

—  Adlî Kolluk Yönetmeliği

—  Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

 

Tebliğ

—  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi  Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Avukatlık Ücret Tarifesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/70 (1412 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/56 Sayılı Kararı