23 Mayıs 2005 PAZARTESİ - Sayı : 25823
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

—  Kozmetik Yönetmeliği

—  Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

—  2005 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Hakkında Tebliğ

—  2005 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Hakkında Tebliğ

—  2005 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Hakkında Tebliğ

—  2005 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi Hakkında Tebliğ

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ