Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet

Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine

(e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

 

Bilindiği üzere, 2004 yılı Mayıs ayı ile takip eden aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi adı altında alınması gereken belgenin; tüm illerde resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın bir ila yedi (dahil) arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden isteyenlerin, sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerlerinden ise zorunlu olarak internet ortamında gönderilmesi gerektiği hususu ve yapılacak olan işlemler 30/04/2004 tarihli ve 25448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğ" ve 06/04/2004 tarihli ve 16-313 Ek sayılı Kurum Genelgesinde ayrıntılarıyla açıklanmıştı.

Bu defa, Kurum Yönetim Kurulunun 21/04/2005 tarihli ve DC-428 sayılı Karan ile ;

1 - 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında özel ve resmi sektör işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,

2- 2005/Ağustos ve takip eden aylarda özel ve resmi sektör işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,

İnternet üzerinden "e-Bildirge Uygulaması" ile Kuruma göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre; 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini yasal süresi içinde e-Bildirge uygulaması ile internet üzerinden Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden vermekle zorunlu tutulan işverenlerin, anılan belgeleri kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kuruma verseler dahi, haklarında 506 sayılı Kanunun 140 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Bu nedenle, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin, bu yasal zorunluluk karşısında gereksiz yere idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için bugüne kadar e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini almamışlarsa (şifte üretim işlemleri zaman aldığından) ivedilikle "e-Bildirge Hizmetleri Başvuru Formu" ile "e-Bildirge Sözleşmesi"ni doldurarak, işyerlerinin işlem gördüğü Sigorta / Sigorta İl Müdürlüğüne başvurup, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifrelerini almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.