Genelge

Başbakanlıktan:

Konu: Vakıflarla İlgili Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması.

Genelge

2005/13

Vakıflarla ilgili olarak son dönemde önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve bu düzenlemeler çerçevesinde açıklayıcı mevzuat yürürlüğe konulmuştur.

Gereksiz yazışma ve tekrarların önlenmesi maksadıyla, bu konu ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış bulunan; 26/10/1998 tarihli ve 1998/28 sayılı, 11/11/1999 tarihli ve 1999/56 sayılı, 15/10/2001 tarihli ve 2001/46 sayılı Genelgelerin yürürlükten, 10/03/1997 ta­rihli ve 4392 sayılı genelge mahiyetindeki yazının uygulamadan kaldırılması uygun görül­müştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan