Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

                                  T.C.

                      BAŞBAKANLIK                                                                                                   17 Mayıs 2005

                B.02.0.PPG.0.12-305-6556

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 18Mayıs 2005 tarihinden itibaren İspanya ve İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                           Başbakan V.

—————

                                  T.C.

                CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             17 Mayıs 2005

          B.01.0.KKB.01-06-144-2005-399

 

BAŞBAKANLIĞA

 

             İLGİ : 17 Mayıs 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6556 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 18Mayıs 2005 tarihinden itibaren İspanya ve İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI