7 Mayıs 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25808
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5341  Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2005/8723 Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu 19. Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/8730 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 65, 74, 77, 84 ve Ek 6 ncı Maddelerinde Belirlenen Maktu Harç Tarifelerinin, Belediye Grupları İtibarıyla Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2005/8749 Bazı Kadroların 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (I) Sayılı Cetvelin İlgili Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Bölümlerinden İptal Edilerek Çıkarılması ve Bazı Kadroların Aynı Cetvelin Sağlık Bakanlığına İlişkin Bölümüne Eklenmesi Hakkında Karar

2005/8753 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

—  Hâkimler  ve  Savcılar  Yüksek  Kurulu  Yedek  Üyeliğine,  Yargıtay  Üyesi  Salih Sırrı UZ’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/12)

 

Atama Kararları

—  Milli Savunma, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararı

—  Sınır Tespitine Dair Karar

 

Yönetmelikler

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Mersin Üniversitesi İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği