30 Nisan 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25801
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

—  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelik

—  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin  Yönetmelik

 

Tebliğler

— Bitkisel Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/21)

—  Avrupa Topluluğu  Menşeli Bazı Tarım Ürünleri  İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-masına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-masına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/10 Sayılı Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

— Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin İthalat: (2005/12) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2005/14)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/16)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/17)

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 6)