Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun  21 inci maddesine göre 2 yıllık  yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2005 dönemi sonuna kadar bitiren adlî yargı hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22  nci  maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini doldurdukları hâlde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna  yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ