Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: (2005/17)

 

MADDE 1- 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin Ek I sayılı listesinden aşağıda belirtilen maddeler çıkarılmıştır.

 

“

G.T.İ.P.

Madde Adı

TS No.

Standart Adı

4015.19.90.00.00

Diğerleri

899

Alçak gerilim için yalıtkan lastik eldivenler

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar

 

 

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

TS EN 1836

Kişisel göz koruması – genel kullanım amaçlı güneş gözlükleri ve güneşe karşı koruyucu filtreler

9004.10.99.00.00

Diğerleri

 

 

”

MADDE 2- Aynı Tebliğ’in Ek III sayılı listesinden aşağıda belirtilen maddeler çıkarılmıştır.

“

G.T.İ.P.

Madde Adı

TS No.

Standart Adı

6307.20.00.00.00

Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri (text 112)

8144

Emniyet bel kemeri-ağaçlara tırmanmada kullanılan

”

MADDE 3- Bu Tebliğ 16/5/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.