Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

           

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: (2005/16)

 

MADDE 1- 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin Ek III sayılı listesinden aşağıda belirtilen maddeler çıkarılmıştır.

 

                  "

G.T.İ.P.

Madde Adı

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

9004.10.99.00.00

Diğerleri

                                                                                                                                                                            "

 

MADDE 2- Bu Tebliğ 16/5/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

 

                MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.