Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                       29 Nisan 2005

   B.02.0.PPG.0.12-305-5554

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Nisan 2005 tarihinden itibaren İran ve Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                             29 Nisan 2005

B.01.0.KKB.01-06-118-2005-333

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 29 Nisan 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5554 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Nisan 2005 tarihinden itibaren İran ve Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI