16 Nisan 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25788
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5331  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun

5332   Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/8670    Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

—  Hükümlü Halis OK’un Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2005/10)

 

Atama Kararı

—  Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

—  Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği

—  1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthal Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

— İhracat 2004/4 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/7)