9 Nisan 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25781
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygu-lamasına Dair Yönetmelik

— Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Kar-şılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönet-meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/15)

— Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Deği-şiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK-TPE: 2005/3)