Tebliğ

 

         Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Türk Gıda Kodeksi

Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin

Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/ 16 )

 

MADDE 1 – 10/04/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi- Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği’nin (Tebliğ No: 2002/28) “Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri” başlıklı 1 nolu Ekinin “E 300 ASKORBİK ASİT” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ E 300 ASKORBİK ASİT

 

Tanım:                 

Kimyasal adı:                      L-askorbik asit

                                                               Askorbik asit

                                                               2,3-Didehidro-L-treo-hekzono-1,4-lakton

                                                               3-Keto-L-gulofuranolakton              

Einecs:                                 200-066-2

Kimyasal formülü:             C6H8O6

                Molekül ağırlığı:                               176.13

Saflık:                                   Askorbik asit, sülfürik asit üzerinde vakumlu desikatörde 24 saat kurutulduktan sonra, % 99’dan daha az C6H8O6  içermemelidir.

Tanımlama:                         Beyaz- açık  sarı, kokusuz katı kristal.

Belirleme:

A. Erime aralığı:                                Bozulma ile 189 oC ve 193 oC arasında olmalıdır.

B. Askorbik asit için pozitif testler:

 

Kurutma kaybı:                   Sülfürik asit üzerinde vakumlu desikatörde 24 saat kurutulduktan sonra, % 0.4’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül:       % 0.1’den fazla olmamalıdır.
Spesifik rotasyon:               [a]= (+ 20.5)-  (+ 21.5o) arasında olmalıdır (% 10’luk, ağırlık/ hacim, sulu çözelti).
% 2’lik  sulu çözeltinin
pH’sı:                                     2.4 – 2.8 olmalıdır.

Arsenik:                              3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                               5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva:                                     1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden):                   10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır. ”

 

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.