31 Mart 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25772
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

2005/8564 Londra Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı İrfan Celal ACAR’ın, Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

— Başbakanlık, Millî Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Dernekler Yönetmeliği

— Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Kar-şılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 01/04/2005 Tarihinden 31/12/2005 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No : 2005/2)