15 Mart 2005 SALI - Sayı : 25756
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5310  Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5315 Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM Kararı

840    (10/152, 216) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Adalet Bakanlığına,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

—  Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Tebliğler

—  2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6) (Tedavi Yardımı)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/6)

—  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2005/1)