13 Mart 2005 PAZAR - Sayı : 25754
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5307  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etme-sine Dair Tezkere

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-cılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi Yönetmeliği

— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 7)

— 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi ile İlgili Tebliğ

— 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin (D3) Listesi ile İlgili Tebliğ

— 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi ile İlgili Tebliğ

— 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi ile İlgili Tebliğ

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ