12 Mart 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25753
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelikler

— Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/10)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/6)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/7)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/8)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/9)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/10)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/7)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2., 13. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 7 Adet Karar

DÜZELTME (Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırası ile İlgili)