10 Mart 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25751
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Karar

 

Yönetmelikler

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma-sına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği (No: SGM-2005/1)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/6)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2005/8)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/32 Sayılı Kararı