Sınır Tespit Kararı

 

             İçişleri Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/6927

             1 — Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi Ağabeyli Bucak Merkezi ve aynı bucağa bağlı Kemalli Köyü ile Çağlayancerit İlçesi Merkez Bucağına bağlı Kaleköy Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

             "1629,5 rakımlı Ak Tepeden batıdaki Kale Tepeye çekilen düz hattın kuzeyden gelen Mamuoğluyolunu kestiği noktadan başlayarak, buradan Kale Tepeye çekilen düz hat, buradan batıdan gelen Kale Çayı ile kuzeyden gelen Cemal Deresinin birleştiği noktaya çekilen düz hat, buradan Kale Çayını batıya doğru izleyerek, güneyde bulunan 1583 rakımlı isimsiz tepeden kuzeye doğru çekilecek düz hattın Kale Çayını kestiği noktaya çekilen hat (beton kazık çakılarak), buradan batıda bulunan 1512 rakımlı Yarinçi Tepesinin kuzeyinde bulunan değirmenden, Kale Köyünün güneyindeki pınara çekilen düz hattın Kırkgöz Deresinin kolunu kestiği noktaya çekilen hat, buradan Çatrak Sırtlarından geçerek mahallen Çetne Pınarı denilen Pınara çekilen hat, buradan kuzeydeki 2490.33 rakımlı Çatna Tepesine çekilen düz hat, buradan kuzeyde Kıranlı Deresinin kuzeyinde 2106 rakımlı tepenin kuzeybatısında bulunan mahallen Aptal Mamo Yurdu denilen isimsiz ve rakımsız Tepeye çekilen hat, buradan kuzeybatıda bulunan Yeşil Dere ile Zehirlipınar Suyunun birleştiği noktada son bulan hat" olarak belirlenmesi,

             5442 sayılı İl İdaresi Kanununun   2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

             3 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Mart 2005

                                                                                                                                                          Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A. AKSU

                             Başbakan                                                         İçişleri Bakanı