Atama Kararı

 

             Milli Savunma Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/6926

             1 — Bu Kararda kimlikleri yazılı iki (2) Hava Hakim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

9 Mart 2005

                                                                                                                                                         Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

              Recep Tayyip ERDOĞAN                                         M. V. GÖNÜL

                            Başbakan                                                Milli Savunma Bakanı

             M.S.B. As.Adl.Tef.Krl.Bşk.As.Adl.Müfettişliğinden ANKARA, Hv.Hak.Alb., Bülent GÜNÇAL, SİVAS, 1980-Y-4, 30.08.2002, Hv.K.K.Adli Müşavirliğine ANKARA

                As. Yargıtay Bşk. As. Yargıtay Başsavcı Yardımcılığından ANKARA, Hv.Hak.Bnb., Mustafa BOZKURT, AYDIN, 1988-Y-2, 30.08.2002, Hv.K.K.Adli Müşavir Hukuk İşleri Müdür Vekilliğine ANKARA.