Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                          9 Mart 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-3044

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Mart 2005 tarihinde İspanya’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                     Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                                 9 Mart 2005

B.01.0.KKB.01-06/A-8-2005-181

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9 Mart 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3044 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Mart 2005 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                         Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                          CUMHURBAŞKANI