9 Mart 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25750
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2005/8511 Türk-Sudan Bakanlararası Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 9. Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2005/8514 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan, Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2005/8518  Kimberley Süreci Sertifika Sistemi’ne Katılmamız Hakkında Karar

2005/8522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2005/8540 Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırası’nın Çekince ile Birlikte  Onaylanması Hakkında Karar

2005/8541 Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı  Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2005/8544 Türkiye Cumhuriyeti ve Bahreyn Krallığı Arasında Karma Komisyonu 4. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2005/8513 Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi’ne Taraf Olunmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere    

 

Yönetmelikler

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Araştırma Ünitesi Destekleme Esas-larına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları  Hakkında Genel Yönetmelik

— Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Genelge

— Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programına İlişkin Genelge (2005/2)

 

Tebliğ

— İşkolu Tesbit Kararı (No: 2005/5)

DÜZELTME (22 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Eki Cetvel ile İlgili)