RESMİ SAĞLIK KURUMLARI FİYAT TARİFESİ EK-8
SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN BİRİM FİYAT (YTL)
1   1. YATAK ÜCRETLERİ      
2 510.010 1. sınıf banyolu tek yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 45 26,69
3 510.020 1. Sınıf: Tek yataklı banyosuz veya iki yataklı banyolu odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 31 18,64
4 510.030 2. Sınıf: İki yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 24 14,41
5 510.040 3. Sınıf: Üç yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 20 11,86
6 510.050 4. Sınıf: Genel hasta odaları (4 ve daha fazla yatak) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 14 8,31
7 510.060 A. Sınıfı özel oda (suitli, müstakil, banyolu, telefonlu) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 70 41,53
8 510.070 Küvoz (günlük) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 45 26,69
9 510.080 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 75 44,49
10 510.090 Yoğun bakım yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 150 88,98
11 510.100 Steril oda (kemik iliği nakli için)  yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 200 118,64
12 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 75 44,49
13 510.120 Gündüz yatak ücreti (Psikiyatri, Diyaliz, Acil, Göz hastalıkları v.b) tedaviler, ayaktan ameliyat,  kemoterapi ve girişimsel radyolojik işlemler için 10 5,93
14 510.125 Kronik hasta ilave yatak ücreti dahili branşlardaki servislerde, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde 5 2,97
15   2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR      
16 520.010 Konsültasyon ücretleri (her bir hekim için)   10 5,93
17 520.020 Acil poliklinik muayene ücreti   21 12,46
18 520.030 Normal poliklinik muayene ücretleri   21 12,46
19 520.040 Randevulu öğretim üyeleri özel muayene ücreti   21 12,46
20 520.050 Sağlık kurulu rapor ücretleri   10 5,93
21 520.060 Tek hekim rapor ücretleri İlaç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir 7 4,15
22 520.070 Genel anestezi altında muayene    75 44,49
23 520.080 1.Basamak poliklinik muayene ücreti 1. Basamak sağlık kuruluşları 13 7,63
24 520.090 1. inci Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti   6 3,39
25   3. GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER      
26 530.010 Anne sütü sağılması     1 0,59
27 530.020 Apse veya hematom drenajı, derin   150 88,98
28 530.030 Apse veya hematom drenajı, yüzeyel   50 29,66
29 530.050 Biyopsi, iğne    70 41,53
30 530.060 Biyopsi, cerrahi, derin   150 88,98
31 530.070 Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel   70 41,53
32 530.080 Damar yolu açılması günde 1 adetten fazla faturalanamaz 8 4,75
33 530.090 Diyabetli hasta eğitimi bir hasta için bir kez faturalanabilir 3 1,78
34 530.100 Elektrokardiyogram  12 derivasyonlu, EKG trase çekimi 8 4,75
35 530.110 Enteral hiperalimantasyon takibi  günlük 20 11,86
36 530.120 Fototerapi (4 saatlik seansı)    15 8,90
37 530.130 Hastanın mekanikventilatöre bağlanması   50 29,66
38 530.140 IM enjeksiyon  günde 3 adetten fazla faturalanamaz 3 1,78
39 530.150 IV enjeksiyon  günde 3 adetten fazla faturalanamaz 4 2,37
40 530.160 İntravenöz ilaç infüzyonu  günlük takip 15 8,90
41 530.170 Kan gazları kontrolü ve takibi    21 12,71
42 530.180 Kan veya ürünleri transfüzyonu torba başına 15 8,90
43 530.190 Kesi sütürasyonu, büyük 10 cmden büyük veya bir çok alanda 150 88,98
44 530.200 Kesi sütürasyonu, küçük  5 cm’den küçük, tek bir alanda 50 29,66
45 530.210 Kesi sütürasyonu, orta 5-10 cm arası, tek bir alanda 100 59,32
46 530.220 Kist ponksiyonu   40 23,73
47 530.230 Kist/benign tümör çıkarılması, büyük çapı 5 cm’den büyük 150 88,98
48 530.240 Kist/benign tümör çıkarılması, küçük çapı 1 cm’den küçük 50 29,66
49 530.250 Kist/benign tümör çıkarılması, orta çapı 1-5 cm arası 100 59,32
50 530.260 Lavman   15 8,90
51 530.270 Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu herhangi bir yerden 150 88,98
52 530.280 Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu   40 23,73
53 530.290 Lokal anestezi   15 8,90
54 530.300 Lomber ponksiyon   50 29,66
55 530.310 Mesane sonda uygulaması   15 8,90
56 530.320 Mide yıkama   30 17,80
57 530.330 Monitorizasyon, günlük nabız, solunum hızı, tansiyon takibi 30 17,80
58 530.340 Nazogastrik sonda uygulaması   20 11,86
59 530.350 Nebülazatör ile ilaç uygulaması oksijen ile birlikte 15 8,90
60 530.360 Oksijen inhalasyon tedavi seansı  ilaç hariç, saati, günlük en fazla 10 saat ödenir 2 1,19
61 530.380 Parasentez   50 29,66
62 530.390 Subkutan enjeksiyon   4 2,37
63 530.400 Sünnet  tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir 114 67,80
64 530.410 Sütür alınması  pansuman dahil 10 5,93
65 530.420 Torasentez  günde 2 kezden fazlası ödenmez 50 29,66
66 530.430 Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi  24 saatlik 40 23,73
67 530.440 Transkutanöz pCO2 ölçümü  24 saatlik 30 17,80
68 530.450 Transkutanöz pO2 ölçümü  24 saatlik 30 17,80
69 530.460 Transkütan pO2 takibi  saatlik 2 1,19
70 530.470 Uyarı ve baskılama testleri  uygulama ve takip, test hariç 20 11,86
71 530.480 Vena seksiyonu (Cut-down)    100 59,32
72 530.490 Ventilatör ile takip CPAP, BIPAP dahil, günlük 75 44,49
73 530.500 Yanık debridman ve pansumanı, büyük %40’dan büyük 200 118,64
74 530.510 Yanık debridman ve pansumanı, küçük %10’dan küçük bir alanda 64 37,97
75 530.520 Yanık debridman ve pansumanı, orta %10-40 arası bir alanda 107 63,47
76 530.530 Yanık pansumanı, büyük %40’dan büyük 43 25,51
77 530.540 Yanık pansumanı, küçük %10’dan küçük bir alanda 8 4,75
78 530.550 Yanık pansumanı, orta %10-40 arası bir alanda 21 12,46
79 530.560 Yara debridmanı, büyük pansuman dahil 64 37,97
80 530.570 Yara pansumanı, büyük A grubu ameliyatlar ve benzeri yaralarda(günde ikiden fazla faturalanadırılamaz) 15 8,90
81 530.580 Yara pansumanı, küçük Diğer ameliyatlar ve yaralarda (günde birden fazla faturalanadırılamaz) 7 4,15
82 530.585 İntradermal test   11 6,78
83   KATETER İŞLEMLERİ      
84 530.590 Arter kateterizasyonu   90 53,39
85 530.600 Arter ponksiyonu   15 8,90
86 530.610 Hemodializ için kateter yerleştirme   100 59,32
87 530.620 Hood içi oksijen ölçümü      8 4,75
88 530.625 İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü  4 günde en fazla bir kez faturalanabilir 100 59,32
89 530.650 İntravenöz port yerleştirilmesi   150 88,98
90 530.660 Kalıcı tünelli kateter çıkarılması   75 44,49
91 530.670 Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi   250 148,31
92 530.680 Kateter pansumanı ve bakımı   10 5,93
93 530.690 Kateter revizyonu ve/veya değişimi   150 88,98
94 530.700 Nazal CPAP uygulaması  günlük 20 11,86
95 530.710 Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb.   300 177,97
96 530.720 Periton dializi için kateter yerleştirme   100 59,32
97 530.730 Perkütan silastik kateterizasyonu   30 17,80
98 530.740 Santral ven kateterizasyonu, femoral ven perkütan 75 44,49
99 530.750 Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven perkütan 100 59,32
100 530.760 Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven   50 29,66
101 530.770 Subclavian katater takılması, cerrahi yöntemle   150 88,98
102 530.780 Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi   150 88,98
103 530.790 Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez 150 88,98
104   YENİ DOĞAN UYGULAMALARI      
105 530.800 Endotrakeal entübasyon, yenidoğan   40 23,73
106 530.810 Exchange transfüzyon, yenidoğan   100 59,32
107 530.820 Göbek arter kateterizasyonu      100 59,32
108 530.830 Göbek granülomu koterizasyonu   7 4,15
109 530.840 Göbek ven kateterizasyonu      100 59,32
110 530.850 Göz pansumanı, yenidoğan   1 0,59
111 530.860 İM enjeksiyon, yenidoğan  günde 3 kezden fazlası ödenmez 4 2,37
112 530.870 İntravenöz mayi takılması, yenidoğan   10 5,93
113 530.880 İV enjeksiyon, yenidoğan  günde 3 kezden fazlası ödenmez 5 2,97
114 530.890 Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan  günlük 50 29,66
115 530.900 Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan   60 35,59
116 530.910 Subdural illüminasyon   5 2,97
117 530.920 Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan   50 29,66
118 530.930 Transport küvezle hastane dışı nakli   50 29,66
119 530.940 Transport küvezle hastane içi nakli   20 11,86
120 530.950 Vücut temizliği, yenidoğan      7 4,15
121 530.960 Yenidoğan monitörizyonu  günlük 15 8,90
122 530.970 Yenidoğan TA ölçümü günlük 3 1,78
123 530.980 Yenidoğanın canlandırılması   40 23,73
124   4. AMELİYATLAR Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda: aynı kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %30' u  alınır. Ayrı   kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %50' si  alınır.    
125   AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI Birim    
126   A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 3000-5000    
127   A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 2000-2999    
128   A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 900-1999    
129   B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 500-899    
130   C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 300-499    
131   D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 150-299    
132   E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 0-149    
133   Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla,  ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir.      
134 540.010 Yenidoğan ek puanı A1 grubu   1.250 741,53
135 540.020 Yenidoğan ek puanı A2 grubu   750 444,92
136 540.030 Yenidoğan ek puanı A3 grubu   500 296,61
137 540.040 Yenidoğan ek puanı B grubu   300 177,97
138 540.050 Yenidoğan ek puanı C grubu   200 118,64
139 540.060 Yenidoğan ek puanı D grubu   100 59,32
140 540.070 Yenidoğan ek puanı E grubu   50 29,66
141   Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır.  Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı seansta yapılan tüm rekonstrüktif işlemler  ameliyat fiyatına dahildir.    
142   5. ANESTEZİ VE REANİMASYON      
143   TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR      
144 550.010 Anestezi öncesi muayene   21 12,46
145 550.020 Apne testi    200 118,64
146 550.030 Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı   25 14,83
147 550.040 Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi   20 11,86
148 550.050 Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. günlük 50 29,66
149 550.060 İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü  kateterizasyon hariç 60 35,59
150 550.070 Kardiyopulmoner ressüsitasyon Monitorizasyon, ventilatör, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin   trakeal aspirasyon ücretleri ayrıca ödenmez 200 118,64
151 550.080 Laringeal maske uygulaması  LMA 35 20,76
152 550.090 Muayene anestezisi, ameliyathane dışı   100 59,32
153 550.100 Muayene anestezisi, ameliyathanede   50 29,66
154 550.110 Nazal entübasyon, ameliyathane dışı   30 17,80
155 550.120 Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü   20 11,86
156   ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ Anestezi amacıyla yapılan rejionel anestezi uygulamaları, "Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi ücretlerine ilave edilerek faturalanır.    
157 550.130 Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)   1.200 711,86
158 550.140 Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)   750 444,92
159 550.150 Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)   450 266,95
160 550.160 Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)   210 124,58
161 550.170 Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)   120 71,19
162 550.180 Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)   75 44,49
163 550.190 Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)   50 29,66
164   Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100+%50+....veya %100+%30...) toplam puanları  değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır.      
165 550.200 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.Toplam cerrahi  puan 3000-5000    1.400 830,51
166 550.210 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000-2999   900 533,90
167 550.220 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999   540 320,34
168 550.230 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899   250 148,31
169 550.240 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499   144 85,59
170 550.250 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299   90 53,39
171 550.260 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan  1-149   60 35,59
172   Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır      
173 550.270 Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu    1.800 1.067,80
174 550.280 Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu    1.129 669,49
175 550.290 Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu    671 398,31
176 550.300 Yeni doğan anestezi puanı B grubu    314 186,44
177 550.310 Yeni doğan anestezi puanı C grubu    179 105,93
178 550.320 Yeni doğan anestezi puanı D grubu    110 65,25
179 550.330 Yeni doğan anestezi puanı E grubu    75 44,49
180   ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Malzeme ve ilaç puana dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir    
181   Enjeksiyonlar      
182 550.340 Akupunktur (seansı)  ücreti hasta tarafından karşılanır 15 8,90
183 550.350 Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi   150 88,98
184 550.360 Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi   30 17,80
185 550.370 Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi   75 44,49
186 550.380 Proloterapi   150 88,98
187 550.390 Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi   75 44,49
188 550.400 Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu tek seans 15 8,90
189   Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi      
190 550.410 Aksiller pleksus sinir bloğu   100 59,32
191 550.420 Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları   30 17,80
192 550.430 Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları   30 17,80
193 550.440 Faset median sinir (tek) bloğu    50 29,66
194 550.450 Fasial sinir sinir bloğu   75 44,49
195 550.460 Femoral sinir üçlü blok   75 44,49
196 550.470 Gasser ganglion sinir bloğu   200 118,64
197 550.480 Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu   100 59,32
198 550.490 Greater ve lesser oksipital sinir bloğu   50 29,66
199 550.500 İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri)    15 8,90
200 550.510 İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri)    15 8,90
201 550.520 İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu   75 44,49
202 550.530 İnterkostal (tek) sinir bloğu   30 17,80
203 550.540 İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu   15 8,90
204 550.550 İnterskalen sinir bloğu   100 59,32
205 550.560 Laringeal sup/rek sinir bloğu   75 44,49
206 550.570 Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu   50 29,66
207 550.580 Maksiller/mandibüler sinir bloğu   50 29,66
208 550.590 Paraservikal (tek) sinir bloğu   75 44,49
209 550.600 Peroneal/tibial/sural sinir bloğu   50 29,66
210 550.610 Pudental sinir bloğu   50 29,66
211 550.620 Radial/ulnar/medial sinir bloğu   50 29,66
212 550.630 Sakral / koksigeal sinir bloğu   50 29,66
213 550.640 Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu    75 44,49
214 550.650 Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu   100 59,32
215 550.660 Siyatik sinir bloğu   75 44,49
216 550.670 Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu   50 29,66
217 550.680 Supraskapuler sinir bloğu   50 29,66
218   Sempatik Sinir Blokları-Tanısal      
219 550.690 Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu   200 118,64
220 550.700 İmpar ganglion sinir bloğu   150 88,98
221 550.710 Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu    75 44,49
222 550.720 Sfenopalatin ganglion sinir bloğu   150 88,98
223 550.730 Splanknik blok    200 118,64
224 550.740 Stellat ganglion sinir bloğu   75 44,49
225   İntraspinal Sinir Blokları      
226 550.750 Epidural blok (kateter + port/pompa implantı)    300 177,97
227 550.760 Epidural kan/serum yaması   100 59,32
228 550.770 Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu)    175 103,81
229 550.780 Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter   150 88,98
230 550.790 Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter   170 100,85
231 550.800 Spinal blok, kateter + port/pompa implantı   300 177,97
232 550.810 Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok   75 44,49
233 550.820 Subaraknoid kateter   150 88,98
234 550.830 Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter   170 100,85
235   Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik      
236 550.840 Hipofiz adenolizisi   400 237,29
237 550.850 Subaraknoid nörolitik sinir bloğu   200 118,64
238 550.860 Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu    300 177,97
239 550.870 Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu   250 148,31
240 550.880 Nörolitik interkostal , tek seviye sinir bloğu   75 44,49
241 550.890 Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye   30 17,80
242 550.900 Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu   200 118,64
243 550.910 Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu   125 74,15
244 550.920 Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu   125 74,15
245 550.930 Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu   300 177,97
246 550.940 Nörolitik ganglion impar sinir bloğu   250 148,31
247 550.950 Nörolitik periferik sinir , tek sinir bloğu   75 44,49
248 550.960 Nörolitik Splanknik sinir bloğu   300 177,97
249   Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT)      
250 550.970 Anuloplasti RFT   350 207,63
251 550.980 Faset Eklem (tek) RFT   250 148,31
252 550.990 Glossofaringeal RFT   350 207,63
253 551.000 Nükleoplasti RFT   350 207,63
254 551.010 Paravertebral lumbar RFT   250 148,31
255 551.020 Paravertebral torakal RFT   250 148,31
256 551.030 Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT   250 148,31
257 551.040 Perkütan intradiskal RFT   250 148,31
258 551.050 PİRFT intradiskal   250 148,31
259 551.060 RFT Nörotomi   250 148,31
260 551.070 Sakroiliak eklem (tek) RFT   200 118,64
261 551.080 Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri)   250 148,31
262 551.090 Spenopalatin ganglion RFT   300 177,97
263 551.100 Stellat ganglion RFT   250 148,31
264 551.110 Trigeminal/gasser ganglion RFT   300 177,97
265   Nöroplasti-Adezyonolizis      
266 551.120 Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis   300 177,97
267 551.130 Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis   300 177,97
268 551.140 Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis   300 177,97
269   Nöromodülasyon      
270 551.150 İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant   300 177,97
271 551.160 İmplantasyon spinal-epidural   300 177,97
272 551.170 Nörostimülatör elektronik analiz/programlama   20 11,86
273 551.180 Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması   150 88,98
274 551.190 Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi   350 207,63
275 551.200 Periferik sinir elektrod implantasyonu   350 207,63
276 551.210 Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma   100 59,32
277 551.220 Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu   350 207,63
278 551.230 Pompa/port programlama/doldurma   20 11,86
279 551.240 Port/pompa revizyon/çıkartılma   150 88,98
280   Diğer      
281 551.250 BİS Monitorizasyonu    20 11,86
282 551.251 Derin trakeal aspirasyon   15 8,90
283 551.260 Epidural blok (kontinu)   200 118,64
284 551.270 Epidural/ Spinal diferansiyel blok   200 118,64
285 551.280 Gastrik intramukozal pH, tonometri  günlük 30 17,80
286 551.290 Günlük yatan hasta ağrı takibi   20 11,86
287 551.300 IV. Lidokain testi   20 11,86
288 551.310 İntraplevral kateter (kontinu blok)    150 88,98
289 551.320 İntravenöz rejyonel blok (RİVA)    75 44,49
290 551.330 Kontinu perineural opiat analjezisi   60 35,59
291 551.340 SEDO-analjezi genel anestezi ile birlikte faturalanamaz 29 16,95
292   6. CERRAHİ UYGULAMALAR      
293   6.1.DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ      
294   DERİ       
295 600.010 Dermabrazyon,  bir alanda    200 118,64
296 600.020 Dermabrazyon, tüm yüze   400 237,29
297 600.030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu  Keloid vb oluşumlar için 15 8,90
298 600.040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu  Lokal flep ile kapatılamayan tm ler 500 296,61
299 600.050 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli Lokal flep veya deri grefti ile defektin kapatıldığı tm ler (flep/  greft dahil) 400 237,29
300 600.060 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür Primer sütür tekniği ile defektin kapatılabildiği tm  eksizyonları 200 118,64
301 600.070 Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması   50 29,66
302 600.080 Tatuaj eksizyonu  sağlık kurul raporulu tıbbi endikasyonlar dışında ödenmez 140 83,05
303 600.090 Yanıkta eskarektomi  bir anatomik alanda 150 88,98
304 600.100 Yanıkta eskarotomi  bir anatomik alanda 100 59,32
305 600.110 Yanıkta fasiyotomi  bir anatomik alanda 150 88,98
306 600.120 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması  100 cm2 lik bir bölge için 250 148,31
307 600.130 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave ilave  her  100 cm2 lik alan için, 250 birime ilave  30 17,80
308 600.140 Yaygın  iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi  genel anestezi ile, anestezi ücreti hariç 350 207,63
309   DERİ VE DERİALTI      
310 600.150 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım   150 88,98
311 600.160 Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım   550 326,27
312 600.170 Skar revizyonu, küçük 3 cm den küçük 150 88,98
313 600.180 Skar revizyonu, orta 3-10 cm 200 118,64
314 600.190 Skar revizyonu, büyük 10 cm den uzun 300 177,97
315 600.200 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 3 cm den küçük 200 118,64
316 600.210 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-10 cm 400 237,29
317 600.220 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 10 cm den uzun 600 355,93
318 600.230 Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile   700 415,25
319 600.240 Vasküler malformasyonlar için etanol  enjeksiyonu   200 118,64
320 600.250 Split thickness deri grefti, küçük 5 cm2’den küçük 200 118,64
321 600.260 Split thickness deri grefti, orta 5-10 cm2 300 177,97
322 600.270 Split thickness deri grefti, büyük 10 cm2 den büyük 400 237,29
323 600.280 Full thickness deri grefti, küçük 5 cm2 den küçük 300 177,97
324 600.290 Full thickness deri grefti, büyük 5 cm2 den büyük 400 237,29
325   GREFTLER      
326 600.300 Kısmi kalınlıkta deri drefti - tüme yakın Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra 500 296,61
327 600.310 Kısmi kalınlıkta deri grefti -0rta Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra 350 207,63
328 600.320 Kısmi kalınlıkta deri grefti –küçük Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra 250 148,31
329 600.330 Kısmi kalınlıkta deri grefti  ile  defekt onarımı, büyük,ilave ilave her el ayası kadar alanın onarımı  için 30 17,80
330 600.340 Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,küçük hastanın el ayasından küçük  defektlerde 200 118,64
331 600.350 Kompozit greft   200 118,64
332 600.360 Mukoza grefti alınması   100 59,32
333 600.370 Tam kalınlıkta deri grefti  ile defekt onarımı, büyük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 7 cm’den büyük 400 237,29
334 600.380 Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3 cm’ye kadar 200 118,64
335 600.390 Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3-7 cm’e kadar 300 177,97
336 600.400 Yağ grefti uygulamaları    250 148,31
337   FLEPLER      
338 600.410 Abbe flebi birinci seans   300 177,97
339 600.420 Abbe flebi ikinci seans   150 88,98
340 600.430 Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler   600 355,93
341 600.440 Alın flebi birinci seans   450 266,95
342 600.450 Alın flebi ikinci seans    150 88,98
343 600.460 Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri   400 237,29
344 600.470 Çapraz bacak flebi, birinci seans cross-leg flap 400 237,29
345 600.480 Çapraz bacak flebi, ikinci  seans cross-leg flap 150 88,98
346 600.490 Çapraz parmak flebi, birinci seans cross-finger flap 300 177,97
347 600.500 Çapraz parmak flebi, ikinci  seans cross-finger flap 150 88,98
348 600.510 Dil flebi birinci seans   400 237,29
349 600.520 Dil flebi ikinci seans   150 88,98
350 600.530 Doku genişletici uygulamaları  birinci seans   500 296,61
351 600.540 Doku genişletici uygulamaları  ikinci seans   500 296,61
352 600.550 Fasiyokütan flep   400 237,29
353 600.560 İki farklı doku içeren serbest kompozit flep latissimus dorsi kas deri  flebi, fibula osteokütan flebi vb 1.750 1.038,14
354 600.570 İki loblu flep  bilobed  flap 350 207,63
355 600.580 İnterpolasyon flepleri birinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs. 350 207,63
356 600.590 İnterpolasyon flepleri ikinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs. 150 88,98
357 600.600 Kas flebi   400 237,29
358 600.610 Kas flebi + deri grefti   500 296,61
359 600.620 Kas-deri flebi    600 355,93
360 600.630 K-M plasti     400 237,29
361 600.640 Limberg flebi, romboid flepler   300 177,97
362 600.650 Mukoza flebi   300 177,97
363 600.660 Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi   300 177,97
364 600.670 Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti   500 296,61
365 600.680 Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi   500 296,61
366 600.690 Tek bir doku içeren serbest  (free) flep fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas  flebi gibi 1.500 889,83
367 600.700 Tek loblu lokal deri flebi  nota flebi, Banner flebi vs 300 177,97
368 600.710 Üç farklı dokuyu birden içeren serbest (free) flep subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep 2.000 1.186,44
369 600.720 V-Y ilerletme  deri flebi   350 207,63
370 600.730 Z-Plasti (bir tek Z-plasti)   250 148,31
371   LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI      
372   Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları      
373 600.740 Vasküler lezyon, Küçük, Lazer  3  cm’den küçük 200 118,64
374 600.750 Vasküler lezyon, Orta, Lazer  3-7 cm 400 237,29
375 600.760 Vasküler lezyon, Büyük, Lazer  7 cm’den büyük 700 415,25
376   Vasküler lezyonlar için eksizyonal  lazer uygulamaları      
377 600.770 Vasküler lezyon, Küçük, eksizyonel lazer 1 cm’den küçük 200 118,64
378 600.780 Vasküler lezyon, Orta, eksizyonel lazer  1-3 cm 300 177,97
379 600.790 Vasküler lezyon, Büyük, eksizyonel lazer  3 cm’den büyük 500 296,61
380   Benign  veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer       
381 600.800 Küçük tümör, eksizyonel lazer 1 cm’den küçük 275 163,14
382 600.810 Orta tümör, eksizyonel lazer  1-3 cm boyutlarında 500 296,61
383 600.820 Büyük tümör, eksizyonel lazer  3 cm’den büyük 700 415,25
384   Tümöral olmayan   pigmentli lezyonlar için   eksizyonal olmayan lazer uygulamaları      
385 600.830 Küçük pigmentli lezyon, lazer 1cm’den küçük 200 118,64
386 600.840 Orta, pigmentli lezyon, lazer 1-3 cm boyutlarında 350 207,63
387 600.850 Büyük pigmentli lezyon, lazer 3 cm’den büyük 700 415,25
388   6.2.BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ      
389   BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ      
390 600.860 ‘Blow-out ‘  kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi   500 296,61
391 600.870 Etmoidal arter ligasyonu   300 177,97
392 600.880 Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit   400 237,29
393 600.890 Fronto-orbital ilerletme   1.000 593,22
394 600.900 Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi   350 207,63
395 600.910 Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları   450 266,95
396 600.920 Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri   300 177,97
397 600.930 Kalvarial şekillendirme, total   1.200 711,86
398 600.940 Kistik lenfangiom eksizyonu   800 474,58
399 600.950 Kondilektomi    400 237,29
400 600.960 Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer   600 355,93
401 600.970 Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ameliyatları  (kostaplasti vb) (kot alınması hariç) 600 355,93
402 600.980 Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları   400 237,29
403 600.990 Kraniosinostoz ameliyatları, tek veya multipl sütür   700 415,25
404 601.000 Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile  rekonstrüksiyonu   800 474,58
405 601.010 Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile   rekonstrüksiyonu   600 355,93
406 601.020 LeFort  II osteotomisi ve/veya kemik grefti   900 533,90
407 601.030 LeFort I osteotomisi ve/veya  kemik grefti   700 415,25
408 601.040 Lefort III osteotomisi ve/veya  kemik grefti   1.200 711,86
409 601.050 Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit   450 266,95
410 601.060 Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit   250 148,31
411 601.070 Maksillektomi, parsiyel   750 444,92
412 601.080 Maksillektomi, total   1.000 593,22
413 601.090 Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile   600 355,93
414 601.100 Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj   300 177,97
415 601.110 Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu   600 355,93
416 601.120 Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu   350 207,63
417 601.130 Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı  onarımı   800 474,58
418 601.140 Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı   1.200 711,86
419 601.150 Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı   900 533,90
420 601.160 Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için   600 355,93
421 601.170 Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için   400 237,29
422 601.180 Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit   600 355,93
423 601.190 Orbital distopi düzeltilmesi   800 474,58
424 601.200 Orbital hipertelorizm düzeltilmesi   1.200 711,86
425 601.210 Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması   400 237,29
426 601.220 Tiroglossal kist veya fistül  eksizyonu   600 355,93
427 601.230 TME ankilozu  için ‘gap’ artroplastisi   500 296,61
428 601.240 TME arthroplasti   500 296,61
429 601.250 TME luksasyonu kapalı redüksiyon   50 29,66
430 601.260 Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu   1.000 593,22
431 601.270 Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit   400 237,29
432 601.280 Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon   200 118,64
433   Burun      
434 601.290 Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon   500 296,61
435 601.300 Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans   400 237,29
436 601.310 Burun eksternal cerrahi onarımı, greft-flepli   400 237,29
437 601.320 Burun eksternal cerrahisi  rinofima, dermoid kist, basal cell Ca 200 118,64
438 601.330 Burun içi konka elektrokoterizasyonu  radyofrekans (her seans için) 150 88,98
439 601.340 Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu   100 59,32
440 601.350 Burun mukozası koterizasyonu   20 11,86
441 601.360 Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel   400 237,29
442 601.370 Burun rekonstrüksiyonu, total    600 355,93
443 601.380 Burun tamponu çıkarılması   10 5,93
444 601.390 Burun tamponu konması, arka   100 59,32
445 601.400 Burun tamponu konması, ön   10 5,93
446 601.410 Burundan yabancı cisim çıkarılması   40 23,73
447 601.420 Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi    150 88,98
448 601.430 Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı   600 355,93
449 601.440 Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı   400 237,29
450 601.450 Konka lateralizasyonu   100 59,32
451 601.460 Konka SMR’ı, çift taraf   300 177,97
452 601.470 Konka SMR’ı, tek taraf   200 118,64
453 601.480 Septal fraktür onarımı   400 237,29
454 601.490 Nazal ansefalosel, kraniotomi ile   750 444,92
455 601.500 Nazal fraktür onarımı   100 59,32
456 601.510 Nazal polipektomi   200 118,64
457 601.520 Nazal septal perforasyon onarımı   400 237,29
458 601.530 Nazal septal buton tatbiki   70 41,53
459 601.540 Nazal Valv cerrahisi (çift taraf)   300 177,97
460 601.550 Nazal Valv cerrahisi (tek taraf)   150 88,98
461 601.560 Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans   450 266,95
462 601.570 Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans   150 88,98
463 601.580 Rinofima eksizyonu ve deri grefti   350 207,63
464 601.590 Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye  bırakılması    200 118,64
465 601.600 Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir 400 237,29
466 601.610 Rinoplasti, komplike/greft ile   600 355,93
467 601.620 Septoplasti veya SMR   300 177,97
468 601.630 Septorinoplasti tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir 500 296,61
469 601.640 Şinesi, veb açılması   350 207,63
470 601.650 Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması  ( birinci seans) 800 474,58
471 601.660 Yalnızca kıkırdak  kaybı içeren  ‘saddle nose’ deformitesi onarımı   400 237,29
472   Boyun ve Larinks      
473 601.670 Alar defektlerin rekonstrüksiyonu   400 237,29
474 601.680 Arytenoidektomi (endolaringeal)    550 326,27
475 601.690 Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı)    700 415,25
476 601.700 Boyun eksplorasyonu   400 237,29
477 601.710 Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu   600 355,93
478 601.720 Damak fistülü onarımı   350 207,63
479 601.730 Eksternal karotid arter ligasyonu   300 177,97
480 601.740 Endolaringeal lazer cerrahisi   750 444,92
481 601.750 Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim   300 177,97
482 601.760 Faringolarinjektomi   900 533,90
483 601.770 Faringolarinjoözefajektomi      1.500 889,83
484 601.780 Hiyoid süspansiyonu   600 355,93
485 601.790 İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon   400 237,29
486 601.800 Kordektomi veya stripping   400 237,29
487 601.810 Kosta grefti alınması    200 118,64
488 601.820 Krikotiroidopeksi   600 355,93
489 601.830 Laringeal fraktür tedavisi, kapalı   200 118,64
490 601.840 Laringeal reinnervasyon nöromüsküler flep ile 700 415,25
491 601.850 Laringofissür   500 296,61
492 601.860 Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon   450 266,95
493 601.870 Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı   600 355,93
494 601.880 Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon   600 355,93
495 601.890 Laringosel çıkarılması   600 355,93
496 601.900 Laringoskopi, direkt   180 106,78
497 601.910 Laringoskopi, fleksible fiberoptik   150 88,98
498 601.920 Laringostroboskopi   40 23,73
499 601.930 Larinjektomi, parsiyel   900 533,90
500 601.940 Larinjektomi, total   850 504,24
501 601.950 Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile   130 77,12
502 601.960 Larinks papillomu   450 266,95
503 601.970 Larinks yabancı cisim çıkarılması   180 106,78
504 601.971 Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu   500 296,61
505 601.972 Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi   750 444,92
506 601.980 Lateral rinotomi ile yaklaşım  tümör, perforasyon cerrahisi vb 400 237,29
507 601.990 Maksiller arter ligasyonu   600 355,93
508 602.000 Obturator tatbiki      20 11,86
509 602.010 Suprahyoid boyun diseksiyonu   300 177,97
510 602.020 Tirohyoid suspansiyon   500 296,61
511 602.030 Tiroplasti   550 326,27
512 602.031 Trakeoözofajial fistül açılması, primer   130 77,12
513 602.032 Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder   350 207,63
514 602.040 Tortikolis düzeltilmesi   300 177,97
515   Paranazal Sinüsler      
516 602.050 Antrokoanal polip eksizyonu   200 118,64
517 602.060 BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım   500 296,61
518 602.070 Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı)    250 148,31
519 602.080 Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı)    350 207,63
520 602.090 Eksternal etmoidektomi   350 207,63
521 602.100 Frontal sinozotomi (trepanasyon)    250 148,31
522 602.110 Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik (iki taraflı)    500 296,61
523 602.120 Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı)    400 237,29
524 602.130 Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı   50 29,66
525 602.140 Ozenaya cerrahi girişim   300 177,97
526 602.150 Piterigopalatin fossa cerrahisi   500 296,61
527 602.160 Transnazal etmoidektomi          350 207,63
528   Endoskopi      
529 602.180 Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi   600 355,93
530 602.190 Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi    800 474,58
531 602.200 Endoskopik DSR   400 237,29
532 602.210 Endoskopik frontal sinüs cerrahisi   600 355,93
533 602.220 Endoskopik koanal atrezi açılması   450 266,95
534 602.230 Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu   350 207,63
535 602.240 Endoskopik konka redüksiyonu   300 177,97
536 602.250 Endoskopik medial maksillektomi   500 296,61
537 602.260 Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi   500 296,61
538 602.270 Endoskopik optik sinir dekompresyonu Aynı taraf için 602370, 602300, 602360 ile birlikte faturalanamaz 700 415,25
539 602.280 Endoskopik orbita dekompresyonu   700 415,25
540 602.290 Endoskopik septoplasti   350 207,63
541 602.300 Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi Aynı taraf için 602280, 602360, 602370 ile birlikte faturalanamaz 500 296,61
542 602.310 Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi   150 88,98
543 602.320 Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf    500 296,61
544 602.330 Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf   350 207,63
545 602.340 Maksiller sinüse endoskopik müdahale   300 177,97
546 602.350 Nazofarinks biyopsisi   75 44,49
547 602.360 Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik Aynı taraf için 602280, 602300, 602370 ile birlikte faturalanamaz 200 118,64
548 602.370 Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi Aynı taraf için 602280, 602300, 602360 ile birlikte faturalanamaz 350 207,63
549   Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler      
550 602.380 Adenoidektomi   200 118,64
551 602.390 Adenoidektomi ve tüp   300 177,97
552 602.400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu   250 148,31
553 602.410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler   400 237,29
554 602.420 Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı   100 59,32
555 602.430 Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri   850 504,24
556 602.440 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı   100 59,32
557 602.450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı   300 177,97
558 602.460 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu lazer, şimik, termal 100 59,32
559 602.470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı   150 88,98
560 602.480 Alveolar yarık onarımı   400 237,29
561 602.490 Anterior damak fistülü onarımı   400 237,29
562 602.500 Damağa radyofrekans uygulanması   230 136,44
563 602.510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu   230 136,44
564 602.520 Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı   300 177,97
565 602.530 Damak yarığı onarımı ve faringeal flep   600 355,93
566 602.540 Damak yarığı onarımı-inkomplet-   400 237,29
567 602.550 Damak yarığı onarımı-komplet-   450 266,95
568 602.560 Deri grefti kullanarak sulkoplasti   300 177,97
569 602.570 Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması    200 118,64
570 602.580 Dil köküne radyofrekans uygulanması   200 118,64
571 602.590 Dil kökü süspansiyonu   400 237,29
572 602.600 Dil lezyonu eksizyonu   200 118,64
573 602.610 Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım   400 237,29
574 602.620 Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması   100 59,32
575 602.630 Dudak adezyonu    250 148,31
576 602.640 Dudak malign tümör rezeksiyonu+Estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu   750 444,92
577 602.650 Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi   550 326,27
578 602.660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi   350 207,63
579 602.670 Dudak/dilden  kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım    350 207,63
580 602.680 Dudak yarığı burnu  onarımı (osteotomisiz)    350 207,63
581 602.690 Dudak yarığı burnu onarımı ( osteotomi de yapılarak )    400 237,29
582 602.700 Dudak yarığı onarımı (iki taraflı)    500 296,61
583 602.710 Dudak yarığı onarımı (tek taraflı)    350 207,63
584 602.720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı   550 326,27
585 602.730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi   600 355,93
586 602.740 Faringeal flep    400 237,29
587 602.750 Farinks duvarının rezeksiyonu ve myokutan flep ile onarımı   1.000 593,22
588 602.760 Frenilum linguale plastiği   100 59,32
589 602.770 Genioglossal ilerletme   400 237,29
590 602.780 Genioplasti implant ile    350 207,63
591 602.790 Genioplasti, osteotomi ile   400 237,29
592 602.800 Glossektomi, parsiyel   350 207,63
593 602.810 Glossektomi, total   850 504,24
594 602.820 Hemiglossektomi   500 296,61
595 602.830 Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi    200 118,64
596 602.840 Islık çalan ağız deformitesi onarımı  (whistling deformitesi) 300 177,97
597 602.850 Kolumella uzatılması   300 177,97
598 602.860 Komposit rezeksiyon (ağız tabanı ve mandibula)    850 504,24
599 602.870 Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu   950 563,56
600 602.880 Lazer asiste uvulektomi   300 177,97
601 602.890 Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti   400 237,29
602 602.900 Lingual tonsil eksizyonu   270 160,17
603 602.910 Mentoplasti   700 415,25
604 602.920 Nadir yüz yarığı onarımı   600 355,93
605 602.930 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım   1.500 889,83
606 602.940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal   400 237,29
607 602.950 Nazolabial fistül onarımı   300 177,97
608 602.960 Onarılmış dudak yarığı revizyonu    350 207,63
609 602.970 Oro-antral fistüllerin onarımı   350 207,63
610 602.980 Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü   200 118,64
611 602.990 Peritonsiller apse açılması   100 59,32
612 603.000 Posterior damak fistülü onarımı   300 177,97
613 603.010 Premaksiller  segmentin geri alınması   400 237,29
614 603.020 Ranulaya girişim   300 177,97
615 603.030 Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı   200 118,64
616 603.040 Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım   800 474,58
617 603.050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım   600 355,93
618 603.060 Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu   420 249,15
619 603.070 Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler   670 397,46
620 603.080 Tonsillektomi aynı seansta yapılan tonsillektomi ile adenoidektomi ayrı ayrı faturalanamaz 400 237,29
621 603.090 Tonsillektomi ve adenoidektomi   400 237,29
622 603.100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp   425 252,12
623 603.110 Tonsillektomi ve tüp   400 237,29
624 603.120 Transpalatal ilerletme   500 296,61
625 603.130 Uvulektomi   300 177,97
626 603.140 Uvulofaringoplasti   380 225,42
627 603.150 Vestibuloplasti   250 148,31
628   Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi      
629 603.160 Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu    300 177,97
630 603.170 Parotidektomi, total   600 355,93
631 603.180 Parotidektomi, yüzeyel   500 296,61
632 603.190 Parotis apse drenajı   100 59,32
633 603.200 Sialolitotomi (cerrahi)    175 103,81
634 603.210 Sublingual  tükrük bezi  eksizyonu   300 177,97
635 603.220 Submaksiller veya sublingual apse drenajı   200 118,64
636 603.230 Submandibuler  tükrük bezi  eksizyonu   400 237,29
637 603.240 Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti   300 177,97
638   6.3.GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER      
639   TORAKS DUVARI      
640 603.250 Geç sternal dehiscence onarımı   600 355,93
641 603.260 Fasiatomi   200 118,64
642 603.270 Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı   480 284,75
643 603.280 Kot fraktürü tedavisi, açık herhangi bir seviye 300 177,97
644 603.290 Kot fraktürü tedavisi, kapalı herhangi bir seviye 50 29,66
645 603.300 Kot rezeksiyonu, ekstraplevral tüm seviyeler (miyoplasti için) 600 355,93
646 603.310 Kot rezeksiyonu, parsiyel   300 177,97
647 603.320 Mediasten kist/tümör eksizyonu  sternotomi, torakotomi 1.000 593,22
648 603.330 Mediastinal tümör eksizyonu, malign  sternotomi, torakotomi 1.200 711,86
649 603.340 Mediastinoskopi   200 118,64
650 603.350 Mediastinotomi ile eksplorasyon biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması 600 355,93
651 603.360 Sternal debridman   400 237,29
652 603.370 Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli      osteomyelit ve tümör için 1.600 949,15
653 603.380 Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz   osteomyelit ve tümör için 1.200 711,86
654 603.390 Sternal tel çıkarılması    100 59,32
655 603.400 Sternum fraktürü fiksasyonu, açık   500 296,61
656 603.410 Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı   250 148,31
657 603.420 Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte   1.200 711,86
658 603.430 Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral tüm seviyeler 800 474,58
659 603.440 Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum   1.200 711,86
660 603.450 Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez var       1.800 1.067,80
661 603.460 Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez yok      1.400 830,51
662 603.470 TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil 900 533,90
663 603.480 Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner   800 474,58
664 603.490 Tümör veya kist eksizyonu yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler 500 296,61
665   GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER      
666 603.500 Abdominoplasti Karında vertikal , iki sıra deri görünümün de deri ve deri altı dokusu fazlalıkları için 500 296,61
667 603.510 Gastroşizis onarımı   1.200 711,86
668 603.520 Göbek granülomu/polipi eksizyonu   50 29,66
669 603.530 Karın duvarı benign tümörleri için girişim  deri hariç 200 118,64
670 603.540 Karın duvarı malign tümörleri için girişim  deri hariç 300 177,97
671 603.550 Kloakal ekstrofi onarımı   2.000 1.186,44
672 603.560 Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı   500 296,61
673 603.570 Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu   600 355,93
674 603.580 Omfalosel primer onarımı  5 cm’den büyük çaplı 1.200 711,86
675 603.590 Rektus diyastazı onarımı   400 237,29
676 603.600 Rektus kılıfı hematomu için girişim   100 59,32
677   Meme      
678 603.610 Büyütme mammoplastisi (iki taraflı)  hipoplazik meme için 500 296,61
679 603.620 Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı) tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenmelidir 500 296,61
680 603.630 Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı) tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenmelidir 300 177,97
681 603.640 Küçültme mammoplastisi (iki yanlı)  makromamma için 750 444,92
682 603.650 Mastektomi, basit   500 296,61
683 603.660 Mastektomi, radikal aksiller diseksiyon dahil 850 504,24
684 603.670 Mastektomi, modifiye radikal aksiller diseksiyon dahil 750 444,92
685 603.680 Meme asimetrisinin düzeltilmesi   600 355,93
686 603.690 Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile   1.200 711,86
687 603.700 Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi + implant ile   1.000 593,22
688 603.710 Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu    1.500 889,83
689 603.720 Meme rekonstrüksiyonu, sadece  implant ile   400 237,29
690 603.730 Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile   750 444,92
691 603.740 Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu nipple areolar kompleks 300 177,97
692 603.750 Segmental mastektomi lumpektomi, parsiyel mastektomi, kadranektomi 350 207,63
693 603.760 Tüberoz meme onarımı   600 355,93
694   Herniler 604080 ile birlikte faturalanamaz    
695 603.770 İnguinal herni onarımı (inkarsere veya strangüle)    500 296,61
696 603.780 İnguinal herni onarımı (tek taraflı)   400 237,29
697 603.790 İnguinal herni onarımı, laparoskopik (tek taraflı)   600 355,93
698 603.800 İnsizyonel herni onarımı  greft ücreti hariç 400 237,29
699 603.810 Lomber herni onarımı Petit-Grynfelt 300 177,97
700 603.820 Parastomal herniasyonda girişim   450 266,95
701 603.830 Spiegel hernisi onarımı   300 177,97
702 603.840 Umblikal herni onarımı   350 207,63
703 603.850 Umblikal kord hernisi onarımı   500 296,61
704 603.860 Ventral herni onarımı omfalosel ve gastroşizise bağlı 2.000 1.186,44
705   DİAFRAGMA CERRAHİSİ      
706 603.870 Bochdalek hernisi onarımı, abdominal   1.000 593,22
707 603.880 Bochdalek hernisi onarımı, torakal   1.000 593,22
708 603.890 Diafragma laserasyonu, primer onarım   750 444,92
709 603.900 Diafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal özofageal, hiatal 1.000 593,22
710 603.910 Diafragmatik herni onarımı, transtorasik özofageal, hiatal 800 474,58
711 603.920 Diafragmatik herni onarımı, travmatik, akut yenidoğan dışında 800 474,58
712 603.930 Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik yenidoğan dışında 1.000 593,22
713 603.940 Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik + greft kullanımı yenidoğan dışında 1.200 711,86
714 603.950 Diyafragma evantrasyonu, primer onarım    600 355,93
715 603.960 Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezli)     1.200 711,86
716 603.970 Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezsiz)       750 444,92
717 603.980 Diyafragmatik pace uygulaması     750 444,92
718 603.990 Evisserasyon/ Evantrasyon düzeltilmesi,diyafragma   600 355,93
719 604.000 Morgagni hernisi onarımı   1.000 593,22
720   PERİTON BOŞLUĞU      
721 604.010 Apendiks epiploika torsiyonu   350 207,63
722 604.020 Laparoskopi, tanısal   250 148,31
723 604.030 Laparostomi   350 207,63
724 604.040 Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi   450 266,95
725 604.050 Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı  500 296,61
726 604.060 Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla   350 207,63
727 604.070 Laparotomi, tanısal Aynı seansda batın içi başka bir ameliyatla birlikte faturalanamaz 250 148,31
728 604.080 Omentektomi, omentum torsiyonunda   400 237,29
729 604.090 Omentum kisti veya tümörü eksizyonu   450 266,95
730 604.100 Periton lavajı, tanısal   100 59,32
731 604.110 Peritoneal tuvalet ve debridman  seans başına 300 177,97
732 604.120 Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu   400 237,29
733 604.130 Peritoneo-venöz şant yapılması asit tedavisinde 1.000 593,22
734 604.140 Pleuroperitoneal şant uygulaması   500 296,61
735 604.150 Radikal peritoneal debridman  seans başına 400 237,29
736   RETROPERİTON      
737 604.160 Retroperitoneal tümörden biyopsi  böbrek ve adrenal bez dışı 350 207,63
738 604.170 Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu böbrek ve adrenal bez dışı 850 504,24
739   6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM,  KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ      
740   PERİKARD      
741 604.180 Perikardiyosentez    100 59,32
742 604.190 Tüp perikardiostomi  perikardial tüp drenajı 200 118,64
743 604.200 Pıhtı/yabancı cisim çıkartılması için perikardiotomi  primer işlem 640 379,66
744 604.210 Perikardial pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon  drenaj için 680 403,39
745 604.220 Perikardiektomi, subtotal veya tam, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   800 474,58
746 604.230 Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile   1.160 688,14
747 604.240 Perikardial kist veya tümör eksizyonu   760 450,85
748   KALP TÜMÖRLERİ      
749 604.250 İntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner by-pass ile miksoma vb. 2.000 1.186,44
750 604.260 Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu   1.200 711,86
751 604.270 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile   1.400 830,51
752 604.280 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın   1.200 711,86
753   KALP PİLİ, OTOMATİK KARDİOVERTER-DEFİBRİLATÖR (AICD)       
754 604.290 AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması   880 522,03
755 604.300 Aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile   920 545,76
756 604.310 Kalıcı pacemaker çıkartılması   200 118,64
757 604.320 Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi torakotomi ile 840 498,31
758 604.330 Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile   600 355,93
759 604.340 Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu sensing elektrodları ile birlikte veya değil 1.120 664,41
760 604.350 Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte 1.280 759,32
761 604.360 Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte   320 189,83
762 604.370 Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar   280 166,10
763 604.380 Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu   200 118,64
764 604.390 Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi   240 142,37
765 604.400 Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu kardiopulmoner by-pass olmaksızın (örn. WPW, A-V nod reentr) 1.000 593,22
766 604.410 Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile birlikte   1.280 759,32
767 604.420 Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   1.140 676,27
768 604.430 Trans venöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile torakotomi ile 1.300 771,19
769 604.440 Trans venöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile    840 498,31
770   KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI      
771 604.450 Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte   1.800 1.067,80
772 604.460 Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   1.440 854,24
773 604.470 Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass ile   2.240 1.328,81
774 604.480 Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass (-)   1.800 1.067,80
775 604.490 Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte   1.320 783,05
776 604.500 Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   960 569,49
777 604.510 Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner bypass kardiyopulmoner bypass ile veya değil 1.600 949,15
778 604.520 Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner bypass kardiyopulmoner bypass ile veya değil 2.000 1.186,44
779 604.530 Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı kardiyopulmoner bypass ile 2.000 1.186,44
780 604.540 Kardiotomi, eksploratris, kardiopulmoner by-pass ile birlikte yabancı cisim çıkartılmasını kapsar 1.600 949,15
781 604.550 Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın yabancı cisim çıkartılmasını kapsar 960 569,49
782   KALP KAPAKLARI-AORTİK KAPAK      
783 604.560 Apiko-aortik konduit konstruksiyonu   2.000 1.186,44
784 604.570 AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp   1.840 1.091,53
785 604.580 AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte  Konno 2.000 1.186,44
786 604.590 Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon   1.700 1.008,47
787 604.600 İHSS (asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (myektomi)    1.700 1.008,47
788 604.610 Replasman, aort kapağı (AVR) kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.700 1.008,47
789 604.620 Ross ameliyatı   2.500 1.483,05
790 604.630 Supravalvular stenozda aortoplasti   1.700 1.008,47
791 604.640 Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi) kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.700 1.008,47
792 604.650 Valvuloplasti, aort kapağı, açık kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.600 949,15
793   KALP KAPAKLARI-MİTRAL KAPAK      
794 604.660 Valvotomi, mitral kapak, kapalı Komissurotomi 1.280 759,32
795 604.670 Valvotomi, mitral kapak, açık kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.650 978,81
796 604.680 Valvuloplasti, mitral kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.650 978,81
797 604.690 Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.650 978,81
798 604.700 Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon ring ile veya değil 1.650 978,81
799 604.710 Replasman, mitral kapak (MVR) kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.700 1.008,47
800 604.711 Replasman  mitral kapak+Triküspid Annüloplasti Kardiyopulmoner Bypass ile birlikte 1.800 1.067,80
801   KALP KAPAKLARI-TRİKÜSPİD KAPAK      
802 604.720 Valvotomi, triküspid kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.600 949,15
803 604.730 Valvuloplasti/annuloplasti, triküspid kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.600 949,15
804 604.740 Triküspid Valv Replasmanı (TVR)    1.640 972,88
805 604.750 Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu   1.900 1.127,12
806   KALP KAPAKLARI-PULMONER KAPAK      
807 604.760 Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım   1.400 830,51
808 604.770 Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu   2.100 1.245,76
809 604.780 Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı   2.250 1.334,75
810 604.790 Çift kapak replasmanı    2.100 1.245,76
811 604.800 İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon komissurotomi ile birlikte veya değil 1.680 996,61
812 604.810 Outflow trakt büyütmesi (yama) valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil 1.680 996,61
813 604.820 Pulmoner arter anevrizması   1.500 889,83
814 604.830 Üç kapak replasmanı   2.500 1.483,05
815 604.840 Valvotomi, pulmoner kapak (komissurotomi), açık Komissurotomi,kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.600 949,15
816 604.850 Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile komissurotomi 1.560 925,42
817 604.860 Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler)  komissurotomi 1.400 830,51
818   KORONER ARTER İLE İLGİLİ İŞLEMLER      
819 604.870 Anormal koroner arter, greft kardiopulmoner by-pass olmaksızın 1.240 735,59
820 604.880 Anormal koroner arter, greft, kardiopulmoner by-pass ile birlikte   1.600 949,15
821 604.890 Anormal koroner arter, ligasyon   1.120 664,41
822 604.900 Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte ek olarak (endarterektomi) 1.200 711,86
823 604.910 Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi + patch plasti   2.500 1.483,05
824 604.920 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), dört ve daha çok koroner grefti  kardiyopulmoner bypass olmaksızın 1.840 1.091,53
825 604.930 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), iki koroner grefti  kardiyopulmoner bypass olmaksızın 1.600 949,15
826 604.940 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), tek koroner grefti  kardiyopulmoner bypass olmaksızın 1.480 877,97
827 604.950 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), üç koroner grefti  kardiyopulmoner bypass olmaksızın 1.720 1.020,34
828 604.960 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   2.000 1.186,44
829 604.970 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   2.100 1.245,76
830 604.980 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   1.900 1.127,12
831 604.990 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   1.700 1.008,47
832 605.000 Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   1.600 949,15
833 605.010 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   1.800 1.067,80
834 605.020 Koroner arteriovenöz/arteriokardiak fistül onarımı kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.500 889,83
835 605.030 Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi) ek olarak yapılacak her bypass için 100 puan eklenir 1.840 1.091,53
836 605.040 Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil  ek olarak yapılacak her bypass için 100 puan eklenir 2.000 1.186,44
837 605.050 Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista)    2.500 1.483,05
838   SEPTAL DEFEKT      
839 605.060 Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım   1.400 830,51
840 605.070 Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile   1.400 830,51
841 605.080 Atrial septal defekt, sinus venosus, direkt veya yama ile kapama anormal pulmoner venöz drenaj var/yok 1.480 877,97
842 605.090 Atrial septal defekt ve VSD onarımı, kombine, direkt veya patch ile   1.500 889,83
843 605.100 Parsiyel A-V kanal defekti, yama ile kapatma mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok 1.720 1.020,34
844 605.110 Parsiyel A-V kanal tipi defekt, yama ile kapatma ayrı ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte 1.880 1.115,25
845 605.120 Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak var/yok   1.920 1.138,98
846 605.130 Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama yok, primer   1.440 854,24
847 605.140 Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama var   1.500 889,83
848 605.150 VSD kapatılması, pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyon ile birlikte asiyanotik 1.760 1.044,07
849 605.160 VSD kapatılması, pulmoner arter bandı çıkarılması ile birlikte, yama var/yok   1.760 1.044,07
850 605.170 Pulmoner arterin bandlanması   960 569,49
851 605.175 Kateter ile ASD ve VSD kapatılması   1.000 593,22
852   DİĞER DOĞUMSAL OLGULAR      
853 605.180 Cor triatriatum   1.400 830,51
854 605.190 Triküspid atrezisi onarımı (örn. Fontan, Modifie Fontan işlemleri)    2.000 1.186,44
855 605.200 Korrekte TGA'da VSD   1.600 949,15
856 605.210 Korrekte TGA’da kapak plastisi   1.900 1.127,12
857 605.220 Korrekte TGA'da kapak replasmanı   1.900 1.127,12
858 605.230 Korrekte TGA'da PS + VSD   2.000 1.186,44
859 605.240 Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama yok   1.760 1.044,07
860 605.250 Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte   1.800 1.067,80
861 605.260 Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte   2.200 1.305,08
862 605.270 Çift çıkışlı/girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi   2.200 1.305,08
863   SİNUS VALSALVA      
864 605.280 Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte   1.600 949,15
865 605.290 Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte   1.760 1.044,07
866 605.300 Sinus valsalva anevrizması onarımı kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.640 972,88
867 605.310 Aortikoventriküler tünel onarımı   1.600 949,15
868   TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ DRENAJ      
869 605.320 Anormal venöz dönüşün komplet onarımı   suprakardiak, intrakardiak veya infrakardiak tipler 1.750 1.038,14
870   SHUNT İŞLEMLERİ      
871 605.330 Atrial septektomi veya septostomi, kapalı  Blalock-Hanlon tipi operasyon 1.040 616,95
872 605.340 Atrial septektomi, açık   1.120 664,41
873 605.350 Shunt, subclavian-pulmoner arter  Blalock-Taussig tipi operasyon 1.200 711,86
874 605.360 Shunt, asendan aorta-pulmoner arter  Waterston tipi operasyon 1.200 711,86
875 605.370 Shunt, desendan aorta-pulmoner arter  Potts-Smith tipi operasyon 1.200 711,86
876 605.380 Shunt, santral, prostetik greft   1.040 616,95
877 605.390 Shunt, vena cava-pulmoner arter  Glenn tipi operasyon 1.200 711,86
878 605.400 Bidirectional kavopulmoner anastomoz kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1.400 830,51
879   BÜYÜK ARTERLERİN TRANSPOZİSYONU      
880 605.410 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi  örn. Mustard veya Senning tipi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte 2.000 1.186,44
881 605.420 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi  örn. Mustard veya Senning tipi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte 2.100 1.245,76
882 605.430 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi  örn. Mustard veya Senning tipi, ventriküler septal defekt kapatılması 2.300 1.364,41
883 605.440 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi  örn. Mustard veya Senning tipi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte 2.200 1.305,08
884 605.450 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten)    2.500 1.483,05
885 605.460 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,  pulmoner bant çıkartılması ile birlikte 2.550 1.512,71
886 605.470 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması    2.600 1.542,37
887 605.480 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması    2.550 1.512,71
888 605.490 Büyük arterlerin transpozisyonunda  Rastelli operasyonu    2.500 1.483,05
889 605.500 İntraventriküler re-routing ameliyatları   2.600 1.542,37
890   TRUNKUS ARTERİOSUS      
891 605.510 Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat   2.250 1.334,75
892   AORTİK ANOMALİLER      
893 605.520 Aberan damar divizyonu  vasküler ring 960 569,49
894 605.530 Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte vasküler ring 1.120 664,41
895 605.540 Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, greft ile rekonstrüksiyon   1.320 783,05
896 605.550 Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, uç-uca anastomoz   1.200 711,86
897 605.560 Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte   1.500 889,83
898 605.570 Aort koarktasyonu, greft ile by-pass   1.100 652,54
899 605.580 Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti   1.320 783,05
900 605.590 Aort koarktasyonu, sol subclavian arter ile flap aortoplasti   1.320 783,05
901 605.600 Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass ile birlikte   1.560 925,42
902 605.610 Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   1.120 664,41
903 605.620 Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı  örn. Norwodd tipi 2.000 1.186,44
904 605.630 Hipoplastik/interrupted aortik ark, otojen/prostetik materyal ile onarım   1.650 978,81
905 605.640 Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon   850 504,24
906 605.650 Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon, by-pass ile birlikte   1.520 901,69
907 605.660 Patent Duktus Arteriosus (PDA), ligasyon  primer işlem 700 415,25
908 605.670 Trakea dekompresyonu için aortik suspension aortopeksi 800 474,58
909   TORASİK AORT ANEVRİZMASI ONARIMI      
910 605.680 Asendan aorta grefti,kapak replasmanı ile birlikte+transvers aort ark grefti kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var 2.700 1.601,69
911 605.690 Asendan aorta grefti,kardio-pulmoner bypass ile,koroner implantasyon var  kapak replasmanı olmadan 2.100 1.245,76
912 605.700 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok kapak suspension var/yok,kapak replasmanı olmadan 1.800 1.067,80
913 605.710 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok kapak replasmanı ile birlikte 2.200 1.305,08
914 605.720 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var kapak replasmanı ile birlikte 2.200 1.305,08
915 605.730 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspension var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte   2.700 1.601,69
916 605.740 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti   2.600 1.542,37
917 605.750 Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti kardiopulmoner by-pass ile,kapak suspension var/yok,kapak replasmanı yok 2.600 1.542,37
918 605.760 Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti kardiopulmoner by-pass ile,arkus damarlarına bypassla birlikte, kapak suspension var/yok 2.600 1.542,37
919 605.770 Asendan aorta grefti, koroner implant yok, kapak suspension var/yok,  kardiopulmoner by-pass ile,kapak replasmanı olmadan vetransvers aort ark grefti 2.500 1.483,05
920 605.780 Asendan aorta grefti, transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte 2.800 1.661,02
921 605.790 Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu  (Elephant trunk vb.), median sternotomi ve kardio-pulmoner bypass ile 2.800 1.661,02
922 605.800 Desendan torasik aorta grefti, kardiopulmoner by-pass var/yok  (torasik insizyonla) 1.800 1.067,80
923 605.810 Torakoabdominal aort anevrizması, greft ile, kardiopulmoner by-pass var/yok  torasik veya torako-abdominal insizyonla 2.000 1.186,44
924 605.820 Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu   1.200 711,86
925 605.830 Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile   2.240 1.328,81
926 605.840 Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile arkus damarlarına bypass'la birlikte 2.400 1.423,73
927   PULMONER ARTER      
928 605.850 Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte   1.520 901,69
929 605.860 Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   1.080 640,68
930 605.870 Pulmoner endarterektomi,  kardiopulmoner by-pass ile birlikte embolektomi var/yok 1.720 1.020,34
931 605.880 Pulmoner banding   1.100 652,54
932   DİĞER İŞLEMLER      
933 605.890 Donör kardiektomi homogreftin hazırlanması ile birlikte 1.400 830,51
934 605.900 Donör kardio-pnömonektomi  homogreftin hazırlanmasıyla birlikte 1.600 949,15
935 605.910 IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması greft var/yok 320 189,83
936 605.920 İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) sadece yerleştirme 400 237,29
937 605.930 Kalp transplantasyonu alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil 3.000 1.779,66
938 605.940 Kalp-akciğer transplantasyonu, birlikte alıcıya kardiektomi-pnömonektomi   4.000 2.372,88
939 605.950 Kardiopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım  (günlük) 500 296,61
940 605.960 Kardiyopulmoner by-pass cerrhi işlemi,ilk gün pompa takibi dahil ek cerrahi işlem olmaksızın 800 474,58
941 605.970 Sağ ve veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması   1.250 741,53
942   ARTERYEL EMBOLEKTOMİ VEYA TROMBEKTOMİ      
943 605.980 Embolektomi veya trombektomi,karotid,subklavian veya innominate arter boyun insizyonu ile,kateter var/yok 800 474,58
944 605.990 Embolektomi/trombektomi,innominate,subclavian arter,torasik insizyon kateter var/yok 800 474,58
945 606.000 Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakial, innominate, subclavian arter, kol insizyonu ile kateter var/yok 320 189,83
946 606.010 Embolektomi veya trombektomi, radial veya ulnar arter, kol insizyonu ile kateter var/yok 320 189,83
947 606.020 Embolektomi veya trombektomi, renal, celiac, mezenter, aortoiliak arter abdominal insizyon ile,kateter var/yok 800 474,58
948 606.030 Embolektomi/trombektomi,femoropopliteal,aortoiliak arter,bacak insizyonu  kateter var/yok 400 237,29
949 606.040 Embolektomi veya trombektomi, kateter var/yok, popliteal-tibioperoneal arter, bacak insizyonu ile   480 284,75
950   VENÖZ TROMBEKTOMİ      
951 606.050 Trombektomi, vena cava, iliak ven, abdominal insizyon ile   480 284,75
952 606.060 Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile   320 189,83
953 606.070 Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven abdomen ve bacak insizyonu ile 600 355,93
954 606.080 Trombektomi, subclavian ven, boyun insizyonu ile   400 237,29
955 606.090 Trombektomi, aksiller ve subclavian ven, kol insizyonu ile   280 166,10
956   VENÖZ REKONSTRÜKSİYON      
957 606.100 Valvuloplasti, femoral ven   480 284,75
958 606.110 Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven   600 355,93
959 606.120 Venöz sisteme cross-over ven grefti   1.000 593,22
960 606.130 Safenopopliteal ven anastomozu   680 403,39
961 606.140 V. cava superior sendromunda by-pass   1.000 593,22
962   DİREKT ANEVRİZMA ONARIMI VEYA EKSİZYONU       
963 606.150 Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu   1.500 889,83
964 606.160 Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu   800 474,58
965 606.170 Anevr. /oklusif hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile   720 427,12
966 606.180 Anevr., false anevrizma/oklusif hastalık, visseral damarları da  içeren abdominal aorta lezyonu (mezenterik, celiac, renal) 1.600 949,15
967 606.190 Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık  common fem. arter, profunda femoris, superficial femoral 720 427,12
968 606.200 Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominal aorta lezyonu (common, hipogast, ekst.) 1.500 889,83
969 606.210 Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter  (common, hipogastrik, eksternal) 1.000 593,22
970 606.220 Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter   500 296,61
971 606.230 Anevrizma, false anevrizma/ oklusif hastalık, innominate, subclavian arter,  torasik insizyon ile 720 427,12
972 606.240 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, abdominal aorta   1.400 830,51
973 606.250 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, diğer arterler   720 427,12
974 606.260 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, hepatik, celiac, renal  veya mezenter arter 1.200 711,86
975 606.270 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, popliteal arter   800 474,58
976 606.280 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, radial/ulnar arter   720 427,12
977 606.290 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, splenik arter   900 533,90
978 606.300 Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi,  karotid veya subclavian arterde anevrizma veya oklusif hastalık patch greft ile veya değil,boyun insizyonu ile 800 474,58
979 606.310 Ruptüre anevrizma (comm., profunda, superf. fem. art)    880 522,03
980 606.320 Ruptüre anevrizma, abdominal aorta   1.900 1.127,12
981 606.330 Ruptüre anevrizma, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile   920 545,76
982 606.340 Ruptüre anevrizma, diğer arterler   720 427,12
983 606.350 Ruptüre anevrizma, hepatik, celiac, renal veya mezenter art.    1.400 830,51
984 606.360 Ruptüre anevrizma, iliak arter (common, hipogastrik, ekstern)    1.120 664,41
985 606.370 Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu (comm., hipogastrik, eksternal) 2.000 1.186,44
986 606.380 Ruptüre anevrizma, innom., subclavian arter, torasik insizyon ile   920 545,76
987 606.390 Ruptüre anevrizma, karotid, subclavian art, boyun insizyonu ile   1.000 593,22
988 606.400 Ruptüre anevrizma, popliteal arter   1.000 593,22
989 606.410 Ruptüre anevrizma, splenik arter   1.300 771,19
990 606.420 Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu (mezenterik, celiac, renal) 2.000 1.186,44
991   ARTERİOVENÖZ FİSTÜL ONARIMI      
992 606.430 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun   800 474,58
993 606.440 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen   1.040 616,95
994 606.450 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler   800 474,58
995 606.460 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun   880 522,03
996 606.470 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen   1.280 759,32
997 606.480 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler   880 522,03
998 606.490 Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu   800 474,58
999   FİSTÜL DIŞINDA DAMAR ONARIMI  Patch greft ile veya değil    
1000 606.500 Damar onarımı, direkt, boyun   840 498,31
1001 606.510 Damar onarımı, direkt, üst ekstremite   840 498,31
1002 606.520 Damar onarımı, direkt, el, parmak   840 498,31
1003 606.530 Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile   1.320 783,05
1004 606.540 Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil   960 569,49
1005 606.550 Damar onarımı, direkt, intraabdominal   1.080 640,68
1006 606.560 Damar onarımı, direkt, alt ekstremite   640 379,66
1007 606.570 Ven grefti ile damar onarımı, boyun   1.040 616,95
1008 606.580 Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite   1.040 616,95
1009 606.590 Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile   1.480 877,97
1010 606.600 Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil   1.000 593,22
1011 606.610 Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal   1.300 771,19
1012 606.620 Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite   900 533,90
1013 606.630 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, boyun   640 379,66
1014 606.640 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, üst ekstremite   640 379,66
1015 606.650 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik, by-pass ile   1.280 759,32
1016 606.660 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik,  by-pass yapılmaksızın 880 522,03
1017 606.670 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intraabdominal   800 474,58
1018 606.680 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, alt ekstremite   760 450,85
1019   TROMBOENDARTEREKTOMİ      
1020 606.690 Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavian, boyun insizyonu ile patch greft ile veya değil 1.000 593,22
1021 606.700 Tromboendarterektomi, subklavian, innominate, torasik insizyon ile   1.000 593,22
1022 606.710 Tromboendarterektomi, aksiller-brakial   720 427,12
1023 606.720 Tromboendarterektomi, abdominal aorta   960 569,49
1024 606.730 Tromboendarterektomi, mezenterik, celiac, veya renal   880 522,03
1025 606.740 Tromboendarterektomi, iliak   880 522,03
1026 606.750 Tromboendarterektomi, iliofemoral   920 545,76
1027 606.760 Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak   960 569,49
1028 606.770 Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral   1.040 616,95
1029 606.780 Tromboendarterektomi, common femoral   720 427,12
1030 606.790 Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral   760 450,85
1031 606.800 Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal,  ve/veya tibioperoneal 800 474,58
1032 606.810 Tromboendarterektomi, femoral superfisyal, lokalize   720 427,12
1033   BY-PASS GREFT-VEN      
1034 606.820 By-pass greft, ven ile, karotid   900 533,90
1035 606.830 By-pass greft, ven ile, karotid-subclavian   900 533,90
1036 606.840 By-pass greft, ven ile, subclavian-karotid   900 533,90
1037 606.850 By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral   900 533,90
1038 606.860 By-pass greft, ven ile, karotid-karotid   900 533,90
1039 606.870 By-pass greft, ven ile, subclavian-subclavian   900 533,90
1040 606.880 By-pass greft, ven ile, subclavian-vertebral   900 533,90
1041 606.890 By-pass greft, ven ile, subclavian-aksiller   900 533,90
1042 606.900 By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller   900 533,90
1043 606.910 By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral   1.000 593,22
1044 606.920 By-pass greft, ven ile, aortosubclavian veya karotid   1.200 711,86
1045 606.930 By-pass greft, ven ile, aortoceliac veya aortomezenterik   1.200 711,86
1046 606.940 By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral   1.200 711,86
1047 606.950 By-pass greft, ven ile, splenorenal   1.100 652,54
1048 606.960 By-pass greft, ven ile, aortoiliak   1.000 593,22
1049 606.970 By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral   1.000 593,22
1050 606.980 By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral   1.040 616,95
1051 606.990 By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral   1.120 664,41
1052 607.000 By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal   1.200 711,86
1053 607.010 By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal   1.040 616,95
1054 607.020 By-pass greft, ven ile, femoral-femoral   880 522,03
1055 607.030 By-pass greft, ven ile, aortorenal   1.100 652,54
1056 607.040 By-pass greft, ven ile, ilioiliak   960 569,49
1057 607.050 By-pass greft, ven ile, iliofemoral   1.100 652,54
1058 607.060 By-pass greft,ven ile,femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter  veya diğer distal damarlar 1.040 616,95
1059 607.070 By-pass greft,ven ile,popliteal-tibial,peroneal art. veya diğer distal damarlar   1.000 593,22
1060   İNSİTU VEN BY-PASS      
1061 607.080 İnsitu ven by-pass, aortofem-popliteal  sadece femoropopliteal kısmı insitu 960 569,49
1062 607.090 İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal   920 545,76
1063 607.100 İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, post. tibial veya peroneal arter   960 569,49
1064 607.110 İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal   960 569,49
1065   BY-PASS GREFT, VEN DIŞINDAKİLERLE      
1066 607.120 By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid   960 569,49
1067 607.130 By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subclavian   960 569,49
1068 607.140 By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-subclavian   960 569,49
1069 607.150 By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-aksiller   960 569,49
1070 607.160 By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral   960 569,49
1071 607.170 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubclavian veya karotid   1.120 664,41
1072 607.180 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoceliac, aortomezenterik, aortorenal   1.120 664,41
1073 607.190 By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal   1.120 664,41
1074 607.200 By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu   960 569,49
1075 607.210 By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subclavian transpozisyonu   960 569,49
1076 607.220 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak   1.280 759,32
1077 607.230 By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral   1.280 759,32
1078 607.240 By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-vertebral   1.280 759,32
1079 607.250 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral   1.400 830,51
1080 607.260 By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller   880 522,03
1081 607.270 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal   1.300 771,19
1082 607.280 By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral   1.120 664,41
1083 607.290 By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal   1.000 593,22
1084 607.300 By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral   800 474,58
1085 607.310 By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak   960 569,49
1086 607.320 By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral   960 569,49
1087 607.330 By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, post. tibial  veya peroneal arter 1.040 616,95
1088 607.340 By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter   960 569,49
1089 607.350 By-pass greft, kompozit (greft + ven)    960 569,49
1090   EKSPLORASYON      
1091 607.360 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil   260 154,24
1092 607.370 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter   180 106,78
1093 607.380 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter   180 106,78
1094 607.390 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter   180 106,78
1095 607.400 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar   220 130,51
1096   POSTOPERATİF EKSPLORASYON Kanama, tromboz veya enfeksiyon için    
1097 607.410 Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım   520 308,47
1098 607.420 Enfekte greftin eksizyonu, abdominal   600 355,93
1099 607.430 Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite   320 189,83
1100 607.440 Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte   1.000 593,22
1101 607.450 Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibial, post tibial veya peroncal arter   1.040 616,95
1102 607.460 Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial  veya peroneal arter 960 569,49
1103 607.470 Greft-enterik fistül onarımı   1.400 830,51
1104 607.480 Postoperatif eksplorasyon, abdomen kanama,tromboz veya enfeksiyon için 600 355,93
1105 607.490 Postoperatif eksplorasyon, boyun kanama,tromboz veya enfeksiyon için 400 237,29
1106 607.500 Postoperatif eksplorasyon, ekstremite kanama,tromboz veya enfeksiyon için 360 213,56
1107 607.510 Postoperatif eksplorasyon, göğüs kanama,tromboz veya enfeksiyon için 800 474,58
1108   İNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI İŞLEM)       
1109 607.520 Arteriovenöz anastomoz, direkt, herhangi bir bölge   520 308,47
1110 607.530 Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı   840 498,31
1111 607.540 Arteriovenöz fistül oluşturulması, nonotojen greft   520 308,47
1112 607.550 Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft   560 332,20
1113 607.560 Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil otojen veya nonotojen greft 560 332,20
1114 607.570 Arteriyovenöz fistül/şant oluşturulması veya onarımı   300 177,97
1115 607.580 Declotting kanülü, balon kateterli   80 47,46
1116 607.590 Declotting kanülü, balon katetersiz   40 23,73
1117 607.600 Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması   350 207,63
1118 607.610 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, eksternal revizyonu veya çıkartılması   240 142,37
1119 607.620 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, internal  (Cimino tipi) 560 332,20
1120 607.630 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, ven to ven   120 71,19
1121 607.640 Kardiopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül (ler) yerleştirilmesi  (ECMO) 440 261,02
1122 607.650 Mandril anastomozu   480 284,75
1123 607.660 Mandril yerleştirilmesi   260 154,24
1124 607.670 Thomas shunt'ı yerleştirilmesi   520 308,47
1125 607.680 Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı   1.050 622,88
1126   TRANSKATETER TEDAVİSİ VE BİOPSİ      
1127 607.690 Transkateter biyopsi   320 189,83
1128 607.700 Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon   480 284,75
1129 607.710 Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon  herhangi bir tip,örn. spazmolitik, vazokonstrüktif 350 207,63
1130   LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER      
1131 607.720 Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu  (herbir enjeksiyon) 8 4,75
1132 607.730 İnternal jugular ven ligasyonu   400 237,29
1133 607.740 İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena ca   600 355,93
1134 607.750 İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin   280 166,10
1135 607.760 İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin   400 237,29
1136 607.770 Kanayan küçük arter, ven bağlanması   50 29,66
1137 607.780 Karotid body tümör çıkarılması   900 533,90
1138 607.790 Ligasyon veya biyopsi, temporal arter   60 35,59
1139 607.800 Ligasyon, eksternal karotid arter   300 177,97
1140 607.810 Ligasyon, internal veya common karotid art. kademeli oklüzyon ile Selverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi 400 237,29
1141 607.820 Ligasyon, internal veya common karotid arter   320 189,83
1142 607.830 Ligasyon, major arter, abdomen (örn. posttravmatik, kanama) 600 355,93
1143 607.840 Ligasyon, major arter, boyun (örn. posttravmatik, kanama) 320 189,83
1144 607.850 Ligasyon, major arter, ekstremite (örn. posttravmatik, kanama) 400 237,29
1145 607.860 Ligasyon, major arter, göğüs (örn. posttravmatik, kanama) 400 237,29
1146 607.870 Perforatörlerin ligasyonu, subfascial,  radikal (Linton tipi) deri grefti ile birlikte/ değil 800 474,58
1147 607.880 Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, ve/veya divizyon   50 29,66
1148 607.890 Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar   160 94,92
1149 607.900 V. safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi   400 237,29
1150 607.910 Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri)  en fazla 4 pake faturalanır. 100 59,32
1151 607.920 Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı)    40 23,73
1152 607.930 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi   300 177,97
1153 607.940 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fascia eksizyonu ile birlikte   700 415,25
1154 607.950 Vena safena parvanın safenopop. birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu  (ayrı işlem) 80 47,46
1155   KAN VE LENF SİSTEMLERİ      
1156   DALAK      
1157 607.960 Splenorafi   600 355,93
1158 607.970 Splenektomi, parsiyel   650 385,59
1159 607.980 Splenektomi, total   500 296,61
1160   LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR      
1161   İNSİZYON      
1162 607.990 Boyun diseksiyonu (tek taraflı)    700 415,25
1163 608.000 İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu   500 296,61
1164 608.010 Koltuk altı diseksiyonu   300 177,97
1165 608.020 Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit   40 23,73
1166 608.030 Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın   80 47,46
1167 608.040 Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler   200 118,64
1168 608.050 Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu   1.200 711,86
1169 608.060 Sentinel lenfadenektomi    200 118,64
1170 608.070 Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım   560 332,20
1171 608.080 Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım   200 118,64
1172 608.090 Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım   560 332,20
1173   EKSİZYON      
1174 608.100 Diseksiyon, derin jugular nodlar    240 142,37
1175 608.110 Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik   400 237,29
1176 608.120 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit derin nörovasküler diseksiyon olmadan 275 163,14
1177 608.130 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks derin nörovasküler diseksiyon olmadan 400 237,29
1178 608.140 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar    150 88,98
1179 608.150 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem)    275 163,14
1180 608.160 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizy. ile birlikte derin servikal nodlar    200 118,64
1181   ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER      
1182 608.170 Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu   500 296,61
1183 608.180 Tek yanlı süperfisiyel + derin  inguinal lenf bezi diseksiyonu   600 355,93
1184 608.190 Lenfödem tedavisi için  Charles ameliyatı (tüm uyluk  bölgesinde)   1.200 711,86
1185 608.200 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda)   400 237,29
1186 608.210 Lenfödem Thompson ameliyatı    600 355,93
1187 608.220 Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant   600 355,93
1188 608.230 Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti   900 533,90
1189 608.240 Lenfödem için omentum transpozisyonu   750 444,92
1190   MİKROCERRAHİ      
1191 608.250 Damar onarımı   600 355,93
1192 608.260 Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler   800 474,58
1193   6.5.SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ      
1194   TRAKEA VE BRONŞ      
1195 608.270 Bronkobiliyer fistül onarımı    1.500 889,83
1196 608.280 Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz greft onarımı var/yok 1.200 711,86
1197 608.290 Bronkoplasti, travmatik rüptür   1.000 593,22
1198 608.300 Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı  Fibrin glue, syanoakrilat vb 300 177,97
1199 608.310 Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil GAA yapıldığında anestezi ücreti eklenecek 150 88,98
1200 608.320 Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla   250 148,31
1201 608.330 Bronkoskopik laser/koter/diatermi  bronkoskopi ücreti dahil 500 296,61
1202 608.340 Bronkoskopi,eksizyon dışı bir metodla tm destrüksiyonu/stenozun açılması  örn. lazer 600 355,93
1203 608.350 Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte   400 237,29
1204 608.360 Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte   250 148,31
1205 608.370 Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte  örn. akciğer apsesi drenajı 150 88,98
1206 608.380 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte   200 118,64
1207 608.390 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım yok   120 71,19
1208 608.400 Eksternal trakeal yaralanma primer sütür   1.100 652,54
1209 608.410 Karinal rekonstrüksiyon   2.000 1.186,44
1210 608.420 Pretrakeal fasya açılması  ciddi mediastinal amfizemde 100 59,32
1211 608.430 Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var/yok 1.200 711,86
1212 608.440 Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik greft onarımı var/yok 1.400 830,51
1213 608.450 Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal greft onarımı var/yok 1.200 711,86
1214 608.460 Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik greft onarımı var/yok 1.400 830,51
1215 608.470 Trakeofaringeal fistül onarımı   1.200 711,86
1216 608.480 Trakeoözofageal fistül, primer onarımı   1.200 711,86
1217 608.490 Trakeostomi stenozu açılması   200 118,64
1218 608.500 Trakeotomi açılması, acil    250 148,31
1219 608.510 Trakeotomi açılması, planlı   200 118,64
1220   AKCİĞERLER VE PLEVRA      
1221 608.520 Akciğer + karaciğer hidatik kisti  aynı seans, frenotomi ile birlikte 1.500 889,83
1222 608.530 Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu    1.600 949,15
1223 608.540 Akciğer rezeksiyonu,göğüs duvarı rezeksiyonu+rekonstrüksiyonu  protez var /yok 1.600 949,15
1224 608.550 Akciğer transplantasyonu, global   5.000 2.966,10
1225 608.560 Ampiyem kesesi enükleasyonu  ampiyemektomi 1.000 593,22
1226 608.570 Bronkial sleeve lobektomi   1.600 949,15
1227 608.580 Bronkovasküler sleeve lobektomi   2.000 1.186,44
1228 608.590 Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel   700 415,25
1229 608.600 Dekortikasyon, pulmoner, total    1.000 593,22
1230 608.610 Donör pnömonektomi    1.300 771,19
1231 608.620 Ekstended akciğer rezeksiyonları  göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb. 1.800 1.067,80
1232 608.630 İntraplöral lavaj (her tür teknikle)    300 177,97
1233 608.640 Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama)   150 88,98
1234 608.650 Kimyasal plörodez,ayrıca tüp torakostomi/kateter torakostomi eklenecek)  örn. rekürren veya persistan pnömotoraks ve plevral efüzyon için 100 59,32
1235 608.660 Kist hidatik ameliyatları, akciğer   750 444,92
1236 608.670 Kist hidatik ameliyatları,akciğer, çift taraflı median sternotomi ile 1.500 889,83
1237 608.680 Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu   1.000 593,22
1238 608.690 Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte   1.400 830,51
1239 608.700 Lobektomi/ Segmentektomi   1.000 593,22
1240 608.710 Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması   1.200 711,86
1241 608.720 Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları   1.800 1.067,80
1242 608.730 Pnömonektomi   1.400 830,51
1243 608.740 Pnömonektomi ekstraplevral   1.700 1.008,47
1244 608.750 Pnömonektomi ve major damar cerrahisi  VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte 3.000 1.779,66
1245 608.760 Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte    700 415,25
1246 608.770 Sleeve pnömonektomi   2.500 1.483,05
1247 608.780 Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte   250 148,31
1248 608.790 Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte plevral işlem var/yok 800 474,58
1249 608.800 Torakotomi, intraplevral yabancı cisim    700 415,25
1250 608.810 Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte   800 474,58
1251 608.820 Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı   700 415,25
1252 608.830 Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte   800 474,58
1253 608.840 Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte   600 355,93
1254 608.850 Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü   600 355,93
1255 608.860 Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için   500 296,61
1256 608.870 Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı   1.200 711,86
1257 608.880 Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı)    300 177,97
1258 608.890 Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem   25 14,83
1259 608.900 Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte   700 415,25
1260 608.910 Videotorakoskopi, ekploratris biyopsi, drenaj ile birlikte 500 296,61
1261 608.920 Videotorakoskopi, lobektomi     1.400 830,51
1262 608.930 Videotorakoskopi, pnömonektomi     1.600 949,15
1263 608.940 Videotorakoskopi, torakal sempatektomi    700 415,25
1264 608.950 Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon    900 533,90
1265 608.960 Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)    750 444,92
1266   6.6.SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ      
1267   KARACİĞER      
1268 608.970 Hepatektomi, total   2.000 1.186,44
1269 608.980 Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu   300 177,97
1270 608.990 Hepatikojejunostomi   850 504,24
1271 609.000 İntrahepatik biliyoenterik diversiyonlar   1.250 741,53
1272 609.010 Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; multipl,  safra sistemi ile ilişkili, komplike 800 474,58
1273 609.020 Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; tek basit   400 237,29
1274 609.030 Karaciğer Kist hidatiğinde dışa drenaj   450 266,95
1275 609.040 Karaciğer Kist hidatiğinde internal drenaj   500 296,61
1276 609.050 Karaciğer Kist hidatiğinde kistotomi/kistektomiyle+poş küçültücü işlemler  kapitonaj, omentopeksi 600 355,93
1277 609.060 Karaciğer Konjenital kistlerde internal/eksternal drenaj veya kistektomi   750 444,92
1278 609.070 Karaciğer Segmentektomi, segment başına   1.000 593,22
1279 609.080 Karaciğer Transplantasyonu (tüm cerrahi işlemler dahil)    3.000 1.779,66
1280 609.090 Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, basit, tek laserasyon   350 207,63
1281 609.100 Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, multipl,  büyük damar veya safra yolu ile ilişkili 750 444,92
1282 609.110 Lobektomi/hepatektomi, subtotal, canlı donörden   2.000 1.186,44
1283 609.120 Metastazektomi  metastaz başına 400 237,29
1284 609.130 Portoenterostomi   1.500 889,83
1285   SAFRA YOLLARI      
1286 609.140 İntraoperatif kolanjiyografi   50 29,66
1287 609.150 İntraoperatif koledokoskopi   150 88,98
1288 609.160 İntraoperatif safra yolları basınç çalışması   70 41,53
1289 609.170 İntraoperatif ultrasonografi   70 41,53
1290 609.180 Koledok darlıkları ve kisti için girişimler   750 444,92
1291 609.190 Koledokoenterostomi   1.500 889,83
1292 609.200 Koledokotomi – koledokoduodenostomi   800 474,58
1293 609.210 Koledokotomi – sfinkterotomi veya sfinkteroplasti   800 474,58
1294 609.220 Koledokotomi + T-drenaj   600 355,93
1295 609.230 Kolesistektomi   500 296,61
1296 609.240 Kolesistoenterostomi   400 237,29
1297 609.250 Kolesistostomi   350 207,63
1298 609.260 Safra fistülleri için girişimler, basit   750 444,92
1299 609.270 Safra fistülleri için girişimler, komplike   1.000 593,22
1300 609.280 Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler   750 444,92
1301   PANKREAS      
1302 609.290 Aberan pankreas eksizyonu   800 474,58
1303 609.300 Adacık hücre transplantasyonu   1.000 593,22
1304 609.310 Akut pankreatitte, debridman lavaj ve drenaj   600 355,93
1305 609.320 Distal pankreatektomi, parsiyel   750 444,92
1306 609.330 Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi   750 444,92
1307 609.340 Pankreas adenomlarında total eksizyon enükleasyon 900 533,90
1308 609.350 Pankreas fistülü onarımı   1.000 593,22
1309 609.360 Pankreas kistlerinde dışa drenaj   450 266,95
1310 609.370 Pankreas kistlerinde internal drenaj   600 355,93
1311 609.380 Pankreas kistlerinde total eksizyon   750 444,92
1312 609.390 Pankreas transplantasyonu, total  tüm işlemler 2.500 1.483,05
1313 609.400 Pankreas yaralanmalarında drenaj   600 355,93
1314 609.410 Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal   1.000 593,22
1315 609.420 Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total   1.250 741,53
1316 609.430 Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi   1.000 593,22
1317 609.440 Pankreatektomi, subtotal   1.500 889,83
1318 609.450 Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte   1.750 1.038,14
1319 609.460 Whipple operasyonu  tüm cerrahi işlemler dahil 2.000 1.186,44
1320   ÖZOFAGUS      
1321 609.470 Asitte peritoneovenöz şant uygulaması   600 355,93
1322 609.480 Distal özofagus rezeksiyonu + rekonstrüksiyon  sol  torakofrenotomi, intratorasik anastomoz 1.600 949,15
1323 609.490 Özefajektomi, transhiatal    1.500 889,83
1324 609.500 Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis kanamasında   150 88,98
1325 609.510 Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda   1.000 593,22
1326 609.520 Özofagogastromyotomi   800 474,58
1327 609.530 Özofagostomi, servikal   1.000 593,22
1328 609.540 Özofagus atrezisi primer onarımı   1.200 711,86
1329 609.550 Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için   1.400 830,51
1330 609.560 Özofagus darlıklarında cerrahi girişim   1.200 711,86
1331 609.570 Özofagus divertikül eksizyonu, servikal   700 415,25
1332 609.580 Özofagus divertikül eksizyonu, torakal   900 533,90
1333 609.590 Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal   1.200 711,86
1334 609.600 Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal   1.200 711,86
1335 609.610 Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları   2.500 1.483,05
1336 609.620 Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi   600 355,93
1337 609.630 Özofagus varisinde özofageal transection   1.000 593,22
1338 609.640 Özofajektomi, transtorakal   1.500 889,83
1339 609.650 Parsiyel özofajektomi + rekonstrüksiyon  laparatomi+sağ torakotomi,intratorasik anastom. 1.800 1.067,80
1340 609.660 Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda   2.000 1.186,44
1341 609.670 Total faringo-laringo-özofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu  laparatomi+servikal kesi+ transmediastinal yaklaşım, kalıcı  trakeostomi, servikal anastomoz 2.500 1.483,05
1342 609.680 Totale yakın özofajektomi + rekonstrüksiyon  sağ torakotomi+laparatomi+servikal kesi, servikal anastomoz 2.000 1.186,44
1343 609.690 Transözofageal varis ligasyonu   450 266,95
1344   MİDE-DUODENUM      
1345 609.700 Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması (laparotomiyle)   550 326,27
1346 609.710 Duedonum perforasyonunda primer onarım, peptik ülsere bağlı   550 326,27
1347 609.720 Duedonum perforasyonunda primer onarım, travmatik   550 326,27
1348 609.730 Dumping veya diarede reverse loop operasyonları   1.000 593,22
1349 609.740 Duodenoenterostomi   800 474,58
1350 609.750 Duodenum divertikülü eksizyonu   800 474,58
1351 609.760 Duodenum yaralanmasında primer onarım   750 444,92
1352 609.770 Duodenumdan lokal tümör eksizyonu   800 474,58
1353 609.780 Fundoplikasyon   1.000 593,22
1354 609.790 Gastrektomi, radikal, total  spelenektomi dahil 1.250 741,53
1355 609.791 Gastrektomi, radikal, subtotal   1.000 593,22
1356 609.800 Gastrektomi, subtotal   850 504,24
1357 609.810 Gastroenterostomi   550 326,27
1358 609.820 Gastropeksi, mide volvulusunda   1.000 593,22
1359 609.830 Gastrotomi/gastrostomi (cerrahi)   450 266,95
1360 609.840 Mide divertikülü eksizyonu   550 326,27
1361 609.850 Midede wedge rezeksiyonu   500 296,61
1362 609.860 Mideden benign tümör eksizyonu   550 326,27
1363 609.870 Morbid obesite operasyonları   1.250 741,53
1364 609.880 Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon  konversion 1.000 593,22
1365 609.890 Peptik ülser delinmesinde primer sütür yada travmatik 550 326,27
1366 609.900 Peptik ülser delinmesinde primer sütür ve trunkal vagotomi ve drenaj   850 504,24
1367 609.910 Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda   500 296,61
1368 609.920 Selektif vagotomi ve antrektomi   850 504,24
1369 609.930 Selektif vagotomi ve drenaj   700 415,25
1370 609.940 Yüksek selektif vagotomi   700 415,25
1371 609.941 Trunkal vagotomi ve drenaj   700 415,25
1372   JEJUNUM VEYA İLEUM      
1373 609.950 Atrezi düzeltilmesi, konjenital jejunal ve ileal atrezide   1.000 593,22
1374 609.960 Beslenme jejunotomisi    450 266,95
1375 609.970 Bilier intestinal diversiyonlar    1.500 889,83
1376 609.980 Enterokütan fistül ameliyatları   1.000 593,22
1377 609.990 Gastrointestinal diversiyonlar    1.500 889,83
1378 610.000 Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal   750 444,92
1379 610.010 İnce barsak perforasyonunda primer sütür   500 296,61
1380 610.020 İnce barsak transplantasyonu   3.500 2.076,27
1381 610.030 İnvaginasyon rezeksiyonu   850 504,24
1382 610.040 İnvaginasyonda manüel redüksiyon   400 237,29
1383 610.050 Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon   500 296,61
1384 610.060 Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal   750 444,92
1385 610.061 Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter   600 355,93
1386 610.070 Jejunum, ileum Enterostomi kapatılması   550 326,27
1387 610.080 Jejunum, ileum Enterotomi/enterostomi   450 266,95
1388 610.090 Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda   750 444,92
1389 610.100 Laparatomi, brid ileusta + bridektomi   500 296,61
1390 610.110 Laparatomi, ileusta   400 237,29
1391 610.120 Meckel divertikülü eksizyonu   500 296,61
1392   APPENDİKS      
1393 610.130 Appendektomi akut apandisit, perfore veya periapendiküler apse drenajı ile birlikte. Bu endikasyonlar dışında herhangi bir cerrahi işleme ek olarak yapıldığında fatura edilemez. 420 249,15
1394   KOLON      
1395 610.150 Hemikolektomi, sağ veya sol   850 504,24
1396 610.160 Kolektomi, subtotal   1.000 593,22
1397 610.170 Kolektomi, subtotal + ileoproktostomi   1.100 652,54
1398 610.180 Kolektomi, total + ileal poş yapılması   1.750 1.038,14
1399 610.190 Kolektomi, total + ileoanal anastomoz   1.500 889,83
1400 610.200 Kolektomi, total + terminal ileostomi   1.350 800,85
1401 610.210 Kolokütanöz fistül kapatılması   900 533,90
1402 610.220 Kolon duplikasyonu total eksizyonu   500 296,61
1403 610.230 Kolon İnvaginasyonda manüel redüksiyon   400 237,29
1404 610.240 Kolon Perforasyonda primer sütür    500 296,61
1405 610.250 Kolon Pull-through, abdomino-perineal/ perineal  yaklaşımla   1.000 593,22
1406 610.260 Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla   1.500 889,83
1407 610.270 Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla   1.500 889,83
1408 610.280 Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları   300 177,97
1409 610.290 Kolostomi açılması   550 326,27
1410 610.300 Kolostomi bakımı   15 8,90
1411 610.310 Kolostomi kapatılması   550 326,27
1412 610.320 Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması   550 326,27
1413 610.330 Sigmoid volvulus redüksiyonu   400 237,29
1414 610.340 Total barsak irrigasyonu Preop.mekanik temizlik amacıyla 50 29,66
1415   REKTUM       
1416 610.349 Abdomino perineal rezeksiyon   1.250 741,53
1417 610.350 Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta   100 59,32
1418 610.360 Rektal polip eksizyonu, anal yolla   150 88,98
1419 610.370 Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması   50 29,66
1420 610.380 Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon   850 504,24
1421 610.390 Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon   1.250 741,53
1422 610.400 Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler   250 148,31
1423 610.410 Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon   1.250 741,53
1424 610.420 Sakroperineal onarım, rektal prolapsusta   500 296,61
1425 610.430 Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta   200 118,64
1426 610.440 Transabdominal onarım, rektal prolapsusta   500 296,61
1427 610.450 Transanal rektal prolapsus tamiri    400 237,29
1428   ANÜS      
1429 610.460 Anal stenozda dilatasyon   50 29,66
1430 610.470 Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu   200 118,64
1431 610.480 Anoplasti   400 237,29
1432 610.490 Fissürektomi   200 118,64
1433 610.500 Hemoroidde elektrokoagülasyon   100 59,32
1434 610.510 Hemoroidde lastik band ligasyonu   75 44,49