Genelge

          Başbakanlıktan:

          Konu: KOBİ Bilgi Sitesi.

Genelge

2005/2

             “Yatırım ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ), kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla, internet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulması ve toplanacak bilgilerin kulanıma sunulması gerekli görülmüştür.

             Bu çerçevede; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan KOBİ Teknik Komitesi tarafından “KOBİ Bilgi Sitesi Projesi” geliştirilmiştir.

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürütülecek olan proje çerçevesinde;

             1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde “kobi.tobb.org.tr” erişim adresli bir internet sitesi oluşturulacaktır.

             2. Genelge ekinde bulunan listede yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki kuruluşlar internet adresleri ile birlikte, KOBİ’lerin kendilerinden alacakları izin, belge ve destekler için yapılması gereken işlemleri anlaşılabilir bir şekilde TOBB bünyesinde açılacak sitede kendilerine ayrılan bölümlere kaydedeceklerdir.

             3. Aynı bilgiler kurum ve kuruluşların kendi internet sitelerinde de yer alacak ve daima güncel tutulacaktır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                  Başbakan

 

 

KOBİ BİLGİ SİTESİ PROJESİNDE YER ALAN KURUM VE

KURULUŞLAR

 

 

            1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

           

                        - İç Ticaret Genel Müdürlüğü

                        - Küçük Sanatlar, Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü

                        - Sanayi Genel Müdürlüğü

                        - Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 

            2. İçişleri Bakanlığı

 

                        - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

            3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı                                                                       

 

                        - Çalışma Genel Müdürlüğü

                        - İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

                        - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)

                        - BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü

                        - Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

 

            4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

           

                        - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

                        - Maden İşleri Genel Müdürlüğü

 

            5. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

                        - Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

            6. Maliye Bakanlığı

 

                        - Gelirler Genel Müdürlüğü

                        - Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

            7. Milli Eğitim Bakanlığı

 

                        - Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

                        - Projeler Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

 

            8. Sağlık Bakanlığı

 

                        - Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

           

            9. Çevre ve Orman Bakanlığı

 

                        - ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü

                        - Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

            10. Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

                        - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

 

            11. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

 

            12. Hazine Müsteşarlığı

 

                        - Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü

            13. Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

                        - İhracat Genel Müdürlüğü

                        - İthalat Genel Müdürlüğü

                        - Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

                        - Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

                        - Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

 

             14. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)

             15. Ulusal Ajans

             16. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

             17. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

             18. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

             19. Türk Standardları Enstitüsü (TSE)

             20. Türk Patent Enstitüsü (TPE)

             21. Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

             22. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

             23. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

             24. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

             25. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

             26. Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)

             27. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

             28. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)

             29. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

             30. İstanbul Ticaret Odası (İTO)

             31. Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu (OSBÜK)

             32. Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA Vakfı)

             33. AB İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM)

             34. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

             35. Türkiye Kalkınma Bankası

             36. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)

             37. Türkiye Halk Bankası A.Ş.

             38. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)

             39. Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş.

             40. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)